Povprečne mesečne plače, Slovenija, oktober 2013 17. 12. 2013

Povprečne mesečne plače, Slovenija, oktober 2013
Povprečna mesečna plača za oktober 2013 nominalno in realno višja od plače za september 2013
Povprečna mesečna neto plača za oktober 2013 je znašala 999,99 EUR; od povprečne mesečne neto plače za september 2013 je bila nominalno in realno višja za 1,7 %. Povprečna mesečna bruto plača za oktober 2013 je znašala 1.526,11 EUR; v primerjavi s plačo za september 2013 je bila nominalno in realno višja za 2,1 %.

V prvih desetih mesecih letos je zaposlena oseba zaslužila v povprečju 1.511,56 EUR bruto na mesec ali nominalno za 0,3 %, realno pa za 2,2 % manj kot v enakem obdobju lani.
Povprečno število plačanih ur v oktobru 2013 višje kot v septembru 2013
S plačo za oktober 2013 je bilo plačanih povprečno 175 ur na zaposleno osebo ali za 6,7 % več kot prejšnji mesec. Povprečna oktobrska bruto plača na uro je znašala 8,70 EUR.

Povprečna oktobrska neto plača se je glede na pretekli mesec zvišala v vseh dejavnostih, razen v izobraževanju.

Povprečna mesečna neto plača za oktober 2013 se je glede na pretekli mesec znižala samo v dejavnosti izobraževanje (za 0,4 %), v vseh drugih dejavnostih pa se je zvišala. Najopazneje se je zvišala v dejavnosti rudarstvo (za 7,5 %) in dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 6,9 %). Manjša zvišanja (za manj kot 1,0 %) smo zaznali v naslednjih dejavnostih: zdravstvo in socialno varstvo ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (v vsaki za 0,3 %), informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 0,5 %) in dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti (za 0,6 %).

Povprečne oktobrske plače glede na pretekli mesec višje v javnem in v zasebnem sektorju
Povprečna mesečna neto plača za oktober 2013 se je glede na pretekli mesec zvišala v javnem in v zasebnem sektorju: v zasebnem sektorju se je zvišala za 2,0 %, v javnem sektorju pa za nekoliko manj (za 1,2 %); zvišala se je tudi v sektorju država, a le za 0,1 %. Če primerjamo prvih deset mesecev letošnjega leta z istim obdobjem prejšnjega leta, pa vidimo, da se je povprečna mesečna neto plača v javnem sektorju in sektorju država znižala, in sicer v prvem za 0,2 %, v drugem pa za 1,3 %, medtem ko se je v zasebnem sektorju za 0,9 % zvišala.

Vin in več informacij: SURS
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih