Povprečne mesečne plače, Slovenija, februar 2014 16. 4. 2014

Povprečne mesečne plače, Slovenija, februar 2014

Povprečna mesečna plača za februar 2014 nominalno in realno nižja od plače za januar 2014
Povprečna mesečna bruto plača za februar 2014 je znašala 1.520,88 EUR; v primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za januar 2014 se je znižala, nominalno za 0,9 %, realno pa za 1,0 %. Povprečna mesečna neto plača za februar 2014 je znašala 994,34 EUR; od povprečne mesečne neto plače za januar 2014 je bila nižja, nominalno za 1,1 %, realno pa za 1,2 %. V primerjavi s plačo za februar 2013 je bila povprečna mesečna neto plača za februar 2014 višja; nominalno za 1,2 %, realno pa za 1,1 %.

Povprečna mesečna neto plača za februar 2014 se je glede na predhodni mesec znižala tako v javnem kot v zasebnem sektorju: v javnem sektorju se je znižala za 0,1 odstotno točko bolj kot v zasebnem sektorju, kjer je bilo znižanje 1,1 %. V sektorju država pa se je povprečna mesečna neto plača za februar 2014 znižala še nekoliko bolj (za 1,5 %). Če primerjamo povprečno mesečno neto plačo za februar 2014 z enakim mesecem leta 2013, vidimo, da se je povprečna mesečna neto plača za februar 2014 zvišala tako v javnem (za 0,3 %) kot v zasebnem sektorju (za 1,9 %), medtem ko se je v sektorju država znižala (za 0,9 %).

Povprečno število plačanih ur v februarju 2014 nižje kot v prejšnjem mesecu
S plačo za februar 2014 je bilo plačanih povprečno 157 ur na zaposleno osebo ali 10,3 % manj kot v predhodnem mesecu. Povprečna bruto plača na uro za februar 2014 je znašala 9,67 EUR.

Več kot 2.000 EUR povprečne mesečne bruto plače za februar 2014 prejeli zaposleni v štirih dejavnostih
Glede na dejavnost so najnižjo povprečno mesečno bruto plačo za februar 2014 prejele osebe, zaposlene v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.004,88 EUR) in v gostinstvu (1.075,62 EUR). Približno enkrat višjo povprečno mesečno bruto plačo za februar 2014 so prejele osebe, zaposlene v naslednjih štirih dejavnostih: rudarstvo (2.390,60 EUR), oskrba z električno energijo, plinom in paro (2.384,04 EUR), finančne in zavarovalniške dejavnosti (2.149,68 EUR) in informacijske in komunikacijske dejavnosti (2.028,62 EUR).

Z vidika občin pa podatki Statističnega urada RS kažejo na to, da imajo od slovenskega povprečja višjo povprečno mesečno bruto plačo samo zaposlene osebe v 16 občinah. Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo za februar 2014 so, tako kot je to praksa že nekaj let, prejele zaposlene osebe v občini Cerklje na Gorenjskem (2.194,50 EUR), najnižjo pa zaposleni v občini Kostanjevica na Krki (964,02 EUR).

Več: SURS


ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih