Poslovanje podjetij po dejavnosti, Slovenija, 2010 16. 12. 2011

V letu 2010 so podjetja v okviru dejavnosti strukturne statistike podjetij ustvarila za 4,7 % več prihodkov in za 8,2 % več dodane vrednosti kot v preteklem letu.

Kljub nižji zaposlenosti ustvarili več

Po predhodnih podatkih je v Sloveniji v letu 2010 delovalo 115.134 podjetij; ta podjetja so zaposlovala 604.831 oseb, ki delajo, in ustvarila 17,5 milijarde EUR dodane vrednosti in 4 milijarde EUR investicij v opredmetena osnovna sredstva.

Zaposlenost, prihodki od prodaje in dodana vrednost so v primerjavi s predhodnim letom najbolj upadli v gradbeništvu (F).

Število zaposlenih v področju predelovalne dejavnosti (C) je glede na leto 2009 upadlo za 6 %, prihodek in dodana vrednost pa sta se kljub temu povečala, in sicer prihodek za 9 %, dodana vrednost pa za 13 %.

Prihodki so se glede na prejšnje leto najbolj povečali v področju oskrba z vodo in ravnanje z odplakami in odpadki (E), in to kar za 35 %; največ tega prihodka so ustvarila podjetja v dejavnosti zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanja z njimi ter pridobivanja sekundarnih surovin (E38).

Več: SURS


ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih