Nezgode pri delu in z delom povezane zdravstvene težave, Slovenija, 2. četrtetje 2013 31. 3. 2014

Nezgode pri delu in z delom povezane zdravstvene težave, Slovenija, 2. četrtetje 2013
V 2. četrtletju 2013 je bilo 60,7 % delovno aktivnih prebivalcev izpostavljenih vsaj enemu dejavniku, ki negativno vpliva na telesno zdravje.

Nezgode pri delu
Po anketi iz 2. četrtletja 2013 je v Sloveniji v zadnjih 12 mesecih doživelo vsaj eno nezgodo pri delu 29.000 oseb, to so 3 % vseh delovno aktivnih oseb in tistih, ki so status delovno aktivne osebe izgubili v zadnjih 12 mesecih. Nekaj več kot 90 % teh oseb ali približno 26.000 se je med nezgodo pri delu poškodovalo; pri 6 % teh je šlo za prometno nezgodo, pri kateri so se osebe tudi poškodovale, pri vseh drugih pa je šlo za nezgodo drugačne vrste. Največkrat je pri nezgodah pri delu prišlo do nezgode med opravljanjem osnovnega dela (pri 24.000). Med temi osebami je bilo skoraj 40 % takih, ki so se po odsotnosti z dela zaradi nezgode pri delu vrnili na delo prej kot v dveh tednih ali zaradi nezgode niti niso bili odsotni z dela.

Poškodbe pri delu Največ, skoraj 30 % vseh oseb, ki so se poškodovale, je bilo starih od 35 do 44 let, najmanj poškodovanih pa je bilo med osebami, starejšimi od 64 let, le 3 %. Veliko več nezgod, katerih posledica je bila poškodba, se je primerilo moškim: skoraj v 70 %. Največ nezgod, katerih posledica je bila poškodba, se je glede na dejavnost primerilo osebam, zaposlenim v predelovalnih dejavnostih, skoraj četrtina, glede na poklic pa osebam iz poklicne skupine upravljavci strojev in naprav, industrijski izdelovalci in sestavljavci.

Zdravstvene težave, povezane z delom

V 12 mesecih pred anketiranjem je imelo v Sloveniji eno telesno ali duševno zdravstveno težavo, povezano z delom, 70.000 oseb, poleg teh pa je bilo še 34.000 takih, ki so imele več kot eno zdravstveno težavo, ki se je začela ali vsaj povečala zaradi dela, ki ga je oseba opravljala. Gre za delovno aktivne osebe in za osebe, ki so status delovne aktivnosti izgubile v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem. Nekoliko več kot pol vseh zdravstvenih težav, povezanih z delom (55 %), so v 2. četrtletju 2013 imele ženske. Po pričakovanjih so imeli več s hrbtom povezanih težav starejši delovno aktivni; kar 84 % vseh težav z zdravjem so imeli delovni aktivni, stari več kot 44 let. Približno tretjina vseh zdravstvenih težav je bilo pri moških in tudi pri ženskah povezanih s hrbtom. Druga najpogostejša zdravstvena težava pri obeh spolih so bile težave s kolki, koleni, nogami ali stopali, na tretjem mestu pa so bile depresija, stres in tesnoba. Glede na dejavnost je bilo največ zdravstvenih težav pri delovno aktivnih osebah, ki so delale v predelovalnih dejavnostih, skoraj 36 %, sledili so delovno aktivni, zaposleni v dejavnosti kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo, z 11 %. Glede na poklic je bilo največ zdravstvenih težav v skupini poklicev za neindustrijski način dela (19,0 %) in med upravljavci strojev in naprav, industrijskimi izdelovalci in sestavljavci (18,7 %). Večina oseb, ki je v 2. četrtletju 2013 trpela za zdravstveno težavo, povezano z delom, je bila z dela odsotna en dan ali manj; takih je bilo med temi osebami nekaj več kot 60 %. 13 % oseb pa je menilo, da se na delo zaradi zdravstvenih težav ne bodo več vrnili. Izpostavljenost dejavnikom, ki negativno vplivajo na telesno zdravje

Vsaj enemu dejavniku, ki bi lahko negativno vplival na telesno zdravje, je bilo v 2. četrtletju 2013 izpostavljenih malo več kot 60 % delovno aktivnih prebivalcev. Za skoraj 40 % teh oseb so pomenili največje tveganje za zdravje nerodna ali prisilna drža telesa ali težki delovni gibi. Temu tveganju so bile bolj izpostavljene ženske, saj je kar 51,4 % vseh delovno aktivnih žensk opravljalo tvegano delo, delalo v nerodni ali prisilni drži ali opravljalo težke delovne gibe. Med delovno aktivnimi moškimi jih je táko delo opravljalo 31,3 %. Pri moških je bilo na drugem mestu delo s tveganjem za nezgode (opravljalo ga je 24,7 % delovno aktivnih moških), pri ženskah pa ročno premeščanje težkih bremen (opravljalo ga je 16,5 % delovno aktivnih žensk). Skoraj 40 % delovno aktivnih prebivalcev, anketiranih v 2. četrtletju 2013, ni bilo v zadnjih 12 mesecih izpostavljenih nobenemu dejavniku, ki bi lahko negativno vplival na njihovo telesno zdravje.

Izpostavljenost dejavnikom, ki negativno vplivajo na duševno zdravje

Na delovnem mestu je bilo psihičnim pritiskom podvrženih skoraj 32 % delovno aktivnih prebivalcev. Od teh je bila velika večina (90,7 %) takih, ki so delali pod hudimi časovnimi pritiski in so bili preobremenjeni z delom, 5,1 % delovno aktivnih je bilo izpostavljenih nadlegovanju ali ustrahovanju, 4,2 % pa nasilju in grožnjam z nasiljem.


Več informacij...

ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih