Naseljena stanovanja, Slovenija, 1. januar 2011 4. 1. 2012

1. 1. 2011 je bilo v Sloveniji  670.000 naseljenih stanovanj.

Približno 60 % prebivalcev je bivalo v enostanovanjskih stavbah

1. 1. 2011 je bilo v Sloveniji 670.085 naseljenih stanovanj s skupno uporabno površino nekaj manj kot 55 milijonov m2. V njih je bilo skupno nekaj čez 2 milijona (2.191.186) sob. Nahajala so se v 407.544 stavbah, v njih pa je živelo 1.989.056 prebivalcev, in sicer v 791.870 zasebnih gospodinjstvih.

V 22.378 ali 3,3 % naseljenih stanovanj se je del površine v skupni izmeri nekaj več kot 460.000 m2 uporabljal tudi za opravljanje poslovne dejavnosti. Za ta namen se je uporabljalo 29.269 sob.


Nekaj več kot polovica naseljenih stanovanj se je nahajala v enostanovanjskih stavbah, v katerih je živelo nekaj več kot 60 % prebivalcev.

Manjši delež prebivalcev Slovenije (57.304 ali 2,8 %) je živel v skupinskih oblikah nastanitve, kot so domovi za starostnike, dijaški in študentski domovi, samski domovi, samostani, penzioni in druge oblike skupinskih nastanitev. Preostali prebivalci (3.829 ali 0,2 %) so prebivali v nestanovanjskih delih stavb, ki sicer niso namenjeni za bivanje. K tem so prišteti tudi prebivalci, ki so imeli stalno prebivališče prijavljeno na centrih za socialno delo ali na naslovih različnih humanitarnih organizacij (običajno brezdomci).


Povprečna velikost naseljenega stanovanja je bila 82 m2

Skoraj četrtina naseljenih stanovanj je bila zgrajena med letoma 1971 in 1980. Skoraj 70 % je starejših od 30 let, nekaj manj kot 133.000 ali 20 % teh stanovanj pa je bilo zgrajenih pred letom 1945. Povprečna starost naseljenih stanovanj je 38 let.

Povprečna velikost naseljenega stanovanja je bila 82 m2. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah so bila v povprečju večja od stanovanj v večstanovanjskih stavbah, in sicer so prva merila povprečno 102,8 m2, druga pa 60 m2.

Naseljena stanovanja so imela v povprečju 3,3 sobe. Če tudi kuhinjo štejemo za sobo (primerljivo z OECD-jevim kazalnikom), so imela povprečno 4,3 sobe. V enostanovanjskih stavbah so imela povprečno 4 sobe in kuhinjo, v večstanovanjskih stavbah pa 2,4 sobe in večinoma tudi kuhinjo.

Večina naseljenih stanovanj je imela kopalnico in notranje stranišče. Brez kopalnice in notranjega stranišča je bilo 20.059 stanovanj (3 %), v njih pa je živelo 51.125 prebivalcev. To so bila predvsem stara stanovanja, saj je bila njihova povprečna starost 112 let.

Na javni kanalizacijski sistem je bilo priklopljenih 394.771 (59 %) naseljenih stanovanj, v katerih je živelo 1.054.216 prebivalcev. Če upoštevamo tudi skupinske oblike nastanitve, je bilo na javno kanalizacijo »priklopljenih« 1.098.617 prebivalcev ali 54 % vseh prebivalcev Slovenije oziroma 459.895 ali 57 % vseh zasebnih gospodinjstev. Deleži naseljenih stanovanj brez priklopa na javni kanalizacijski sistem so bili največji na območjih s prostorsko razpršenimi gradnjami, nahajala pa so se predvsem v eno- ali dvostanovanjskih stavbah.


Povprečna uporabna površina na prebivalca je znašala 27,4 m2

V stanovanju so povprečno živeli trije prebivalci, in sicer v enem ali več gospodinjstvih (povprečno 1,2 gospodinjstva na naseljeno stanovanje). Na prebivalca je v povprečju prišlo 27,4 m2 uporabne površine ali 1,1 sobe. Če za sobo štejemo tudi kuhinjo, je prišlo na prebivalca 1,4 sobe; vrednost tega kazalnika je primerljiva s kazalnikom, ki velja za države članice OECD; ta je v povprečju znašal 1,6 sobe na prebivalca.

Stanovanj z enim gospodinjstvom je bilo 565.940 ali 85 %, v njih pa je živelo 1.464.110 prebivalcev ali povprečno 2,6 prebivalca na stanovanje. Povprečna uporabna površina na prebivalca v stanovanjih z enim gospodinjstvom je bila 29,7 m2. Nekaj manj kot 8.000 gospodinjstev je na istem naslovu uporabljalo dve ali več stanovanj. Ta stanovanja so se nahajala predvsem v dvostanovanjskih hišah, v katerih so vsi prebivalci na naslovu sestavljali eno skupno gospodinjstvo.

V 104.145 stanovanjih ali v 15 % stanovanj je živelo več gospodinjstev, večinoma dve (v manjšem obsegu tudi več). Tako je prebivalo 524.946 prebivalcev v 233.872 gospodinjstvih. V vsakem izmed teh stanovanj je bivalo povprečno 5 ljudi, na prebivalca pa je prišlo 20,9 m2 uporabne površine. Večina teh stanovanj (84 %) je bila v individualnih enostanovanjskih hišah.

Nekaj več kot 21.500 zasebnih gospodinjstev je živelo v skupinskih oblikah nastanitve (to so bila predvsem enočlanska gospodinjstva v samskih domovih) in v drugih bivalnih enotah.

Več kot 60 m2 uporabne površine na prebivalca je imelo 5 % prebivalcev v 12 % stanovanj

30 % prebivalcev je imelo na razpolago od 20 do 30 m2 uporabne površine na stanovalca. Takšna gostota bivanja je bila v 178.337 stanovanjih ali v 27 % stanovanj. Stanovanj z najvišjo gostoto naseljenosti, v katerih je bilo povprečno manj kot 10 m2 uporabne površine na prebivalca, je bilo 23.249 ali 3 %, v njih pa je prebivalo 129.686 prebivalcev Slovenije.

Več kot 60 m2 povprečne uporabne površine na prebivalca je imelo 106.646 prebivalcev v 84.407 stanovanjih ali v 12 % stanovanj. Povprečna velikost teh stanovanj je bila 106 m2. Nekaj več kot 60 % (52.134) teh stanovanj je bilo v individualnih hišah; okoli 70 % teh hiš je bilo starejših od 30 let. Visoki deleži stanovanj z nizko gostoto naseljenosti glede na naseljena stanovanja so bili na obmejnih in demografsko ogroženih območjih.

Več: SURS
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih