Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, december 2011 4. 1. 2012

V decembru deflacija (-0,6-odstotna), letna rast cen 2,0-odstotna.

Decembra cene v povprečju nižje za 0,6 %

Cene so se v letošnjem decembru četrtič letos v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju znižale, tokrat za 0,6 %. Inflacija v letu 2011 je bila 2,0-odstotna, povprečna letna pa 1,8-odstotna.

Blago se je pocenilo za 0,7 %, storitve pa za 0,2 %. Med blagom so se cene poltrajnega in trajnega blaga znižale (za 4,5 oz. 0,5 %), cene blaga dnevne porabe pa so se zvišale (za 0,1 %).


Decembra občutno cenejši obleka in obutev

Decembra so se cene znižale v naslednjih skupinah: obleka in obutev (za 5,8 %), komunikacije (za 2,7 %), stanovanjska oprema (za 0,3 %), hrana in brezalkoholne pijače, alkoholne pijače in tobak ter zdravje (za 0,1 %).

Decembrski popusti so močno vplivali na znižanje cen v skupini obleka in obutev. Oblačila so bila cenejša za 6,2 %, obutev za 5,5 %, tkanine pa za 4,4 %.

Izdelki in storitve v skupini komunikacije so se zaradi akcijskih ponudb nekaterih ponudnikov teh storitev pocenili za 2,7 %; cenejši so bili tudi telefonski in drugi aparati (za 2,3 %).

Nižje cene v skupini stanovanjska oprema so bile predvsem posledica nižjih cen tekstila za gospodinjstvo (za 1,3 %), naprav in aparatov za gospodinjstvo (za 0,7 %) ter orodij in pripomočkov za hišo (za 0,6 %).

Na znižanje cen v skupini hrana in brezalkoholne pijače so najbolj vplivale nižje cene sadja (za 4,5 %), pocenili so se tudi olja in maščobe (za 0,8 %). Podražilo pa se je sveže in predelano meso (za 1,1 %).

Cene vina in žganih pijač v skupini alkoholne pijače in tobak so se znižale (za 0,8 oz. 0,6 %), pivo pa se je podražilo (za 0,1 %).

V skupini zdravje so se bolnišnične storitve pocenile za 3,7 %, zdravila pa so se podražila (za 0,4 %).


Skupno rast cen so najbolj znižale nižje cene obleke in obutve (za 0,5 odstotne točke), po 0,1 odstotne točke so prispevale še nižje cene sadja, telefonskih storitev in aparatov ter druge decembrske pocenitve.V zadnjem mesecu malo podražitev

Decembra so se zvišale cene v skupinah rekreacija in kultura (za 0,5 %), raznovrstno blago in storitve (za 0,3 %), gostinske in nastanitvene storitve (za 0,2 %) ter stanovanje in izobraževanje (za 0,1 %).

Dvig cen v skupini rekreacija in kultura je bil opaznejši pri izdelkih v podskupinah domače hišne živali in izdelki (za 3,1 %), cvetje in izdelki za vrtnarstvo (za 2,0 %) ter počitnice v paketu (za 1,7 %). Oprema za šport pa se je predvsem zaradi prednovoletnih popustov v povprečju pocenila (za 3,7 %).

V skupini raznovrstno blago in storitve so se najbolj zvišale cene izdelkov in storitev za osebno nego (za 0,7 %).
Cene gostinskih storitev v skupini gostinske in nastanitvene storitve so se v povprečju zvišale za 0,5 %, cene nastanitvenih storitev pa so se za 0,4 % znižale.

Gibanje cen v skupini stanovanje je bilo med drugim posledica višjih cen odvoza smeti (za 0,5 %), višjih cen tekočih in trdih goriv (za 0,4 % oz. 0,3 %) ter daljinske energije (za 0,1 %); najbolj pa se je pocenila najemnina (za 0,3 %).

V skupini izobraževanje so se v povprečju zvišale cene nekaterih storitev v podskupini izobraževalni tečaji (za 0,4 %).

Decembra se je, kot je bilo že omenjeno, podražilo tudi meso (v povprečju za 1,1 %).

K skupni mesečni rasti cen so po 0,1 odstotne točke prispevali dražje počitnice v paketu ter dražje meso.


Letna inflacija 2,0-odstotna

Ob koncu leta se je letna inflacija ustavila pri 2,0 % (lani 1,9 %), povprečna letna pa pri 1,8 % (lani prav tako 1,8 %).

Najvišjo letno rast cen smo v letu 2011 zabeležili v skupini stanovanje (za 5,0 %). Sledile so skupine hrana in brezalkoholne pijače ter alkoholne pijače in tobak (za 4,9 %), raznovrstno blago in storitve (za 2,8 %), gostinske in nastanitvene storitve (za 2,2 %), izobraževanje (za 1,6 %) ter stanovanjska oprema in prevoz (za 1,4 %). V letu 2011 pa so se izraziteje pocenili izdelki in storitve v skupinah komunikacije (za 3,3 %), obleka in obutev (za 1,5 %) ter rekreacija in kultura (za 1,2 %). Cene izdelkov in storitev v skupini zdravje se v zadnjem letu v povprečju niso spremenile.

V letu 2011 so se v skupini stanovanje najbolj podražili tekoča goriva, za 21,5 %, plin za 12,3 %, daljinska energija za 9,5 %, redno vzdrževanje in popravilo stanovanj za 4,3 % ter električna energija za 2,4 %. Trda goriva so se pocenila, in sicer za 2,1 %.

V enem letu so se v skupini hrana in brezalkoholne pijače v povprečju najbolj podražili mleko, mlečni izdelki in jajca (za 9,2 %), sledili so sladkor in konditorski izdelki (za 9,1 %), olje in maščobe (za 8,7 %) ter sveže in predelano meso (za 7,2 %). Med brezalkoholnimi pijačami pa so se najbolj podražili kava, čaj in kakav (za 9,0 %). V tej skupini smo največji padec cen zabeležili pri zelenjavi (za 9,5 %).

Cene tobaka so se zvišale za 5,4 % (zaradi letošnjega dvakratnega dviga trošarin za tobačne izdelke), cene alkoholnih pijač pa za 4,0 %.

V skupini raznovrstno blago in storitve so se najopazneje zvišale cene nakita in ur (za 16,1 %) ter zdravstvenega zavarovanja (za 5,9 %) in storitev za osebno nego (za 5,1 %).

V skupini komunikacije so se najbolj pocenile poštne storitve (za 4,8 %), v skupini obleka in obutev je bila obleka v povprečju cenejša za 1,7 %, v skupini rekreacija in kultura pa smo v enem letu največji padec cen zabeležili pri izdelkih avdio-video in hi-fi opreme (za 11,4 %).

V primerjavi z lanskim decembrom je bilo blago dražje za 2,7 %, storitve pa za 0,4 %. Med blagom se je v enem letu podražilo blago dnevne porabe, za 4,7 %; cene trajnega in poltrajnega blaga pa so se v povprečju znižale, za 1,3 oz. 1,1 %.

K skupni rasti cen so v letošnjem letu največ prispevale višje cene v skupinah hrana in brezalkoholne pijače (0,84 odstotne točke), stanovanje (0,66 odstotne točke), alkoholne pijače in tobak (0,27 odstotne točke) ter prevoz (0,20 odstotne točke). Skupno rast pa so najbolj znižale nižje cene v skupinah komunikacije (0,16 odstotne točke), obleka in obutev (0,13 odstotne točke) ter rekreacija in kultura (0,12 odstotne točke).


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v decembru prav tako negativna (-0,5-odstotna). Letna rast cen je bila 2,1-odstotna (lani 2,2-odstotna), povprečna letna prav tako 2,1-odstotna (v enakem obdobju lani tudi 2,1-odstotna).

Blago in storitve so se pocenili za 0,7 % oz. 0,1 %. Med blagom so se cene poltrajnega in trajnega blaga znižale za 4,5 oz. 0,6 %, medtem ko so se cene blaga dnevne porabe v povprečju nekoliko zvišale (za 0,1 %). V enem letu se je blago podražilo za 2,8 %, storitve pa za 0,8 %.

Decembra smo največje pocenitve zabeležili v skupini obleka in obutev (za 6,3 %) ter v skupini komunikacije (za 2,6 %); najvišjo mesečno rast cen pa v skupinah rekreacija in kultura (za 0,5 %) ter gostinske in nastanitvene storitve (za 0,3 %).

V letu 2011 je bil dvig cen najizrazitejši v skupini stanovanje (za 5,6 %). Sledile so skupine alkoholne pijače in tobak (za 4,9 %), hrana in brezalkoholne pijače (za 4,5 %), raznovrstno blago in storitve (za 2,5 %), gostinske in nastanitvene storitve (za 2,3 %), prevoz (za 2,1 %), izobraževanje (za 1,8 %) ter stanovanjska oprema (za 1,0 %). V enem letu pa so se najbolj pocenili izdelki in storitve v skupinah komunikacije (za 3,4 %), obleka in obute (za 2,4 %), rekreacija in kultura (za 1,5 %) ter zdravje (za 0,1 %).


Več: SURS
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih