Ankete o poslovnih tendencah in mnenju potrošnikov, Slovenija, januar 2012 15. 2. 2012

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila januarja 2012 (‑12 odstotnih točk) 2 odstotni točki nižja kot decembra 2011 (-10 odstotnih točk).

Vrednost kazalnika gospodarske klime nižja kot prejšnji mesec
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila januarja 2012 (‑12 odstotnih točk) 2 odstotni točki nižja kot decembra 2011 (-10 odstotnih točk). Glede na januar 2011 je bila vrednost tega kazalnika nižja za 5 odstotnih točk; od dolgoletnega povprečja pa je bila nižja za 11 odstotnih točk.

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih višja kot prejšnji mesec
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila januarja 2012 (-2 odstotni točki) za 2 odstotni točki višja kot decembra 2011 (-4 odstotne točke), za 6 odstotnih točk nižja kot januarja 2011 in za 1 odstotno točko višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma zvišale, znižala se je le vrednost kazalnika zaloge, vrednost kazalnika proizvodnja pa je ostala nespremenjena. Vrednosti kazalnikov pričakovanj za naslednje 3 mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale, zvišali sta se le vrednosti kazalnikov pričakovano zaposlovanje in pričakovano skupno povpraševanje.
Med kazalniki stanj se je glede na prejšnji mesec najbolj zvišala vrednost kazalnika izvozna naročila (za 12 odstotnih točk). Med kazalniki pričakovanj se je glede na prejšnji mesec najbolj zvišala vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje (za 6 odstotnih točk).

Vrednosti kazalnikov, ki jih spremljamo štirikrat letno, so se večinoma zvišale:
Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti je bila januarja 2012 78,9-odstotna, to je za 1 odstotno točko manj kot oktobra 2011, hkrati je bila enaka kot januarja 2011 in za 1,9 odstotne točke nižja od dolgoletnega povprečja. Malo manj kot 72 % podjetij je imelo proizvodne zmogljivosti izkoriščene več kot 71-odstotno.
Vrednost kazalnika ustreznost proizvodnih zmogljivosti glede na pričakovano povpraševanje v naslednjih 12 mesecih je bila januarja 2012 (17 odstotnih točk) za 5 odstotnih točk višja kot oktobra 2011 (12 odstotnih točk). V primerjavi z januarjem 2011 je bila nižja za 2 odstotni točki; za 1 odstotno točko pa je bila nižja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov konkurenčnega položaja so se v primerjavi z oktobrom 2011 večinoma zvišale. Kazalnik konkurenčni položaj na trgih zunaj EU se je zvišal za 4 odstotne točke, kazalnik konkurenčni položaj na trgih držav članic EU se je zvišal za 1 odstotno točko, kazalnik konkurenčni položaj na domačem trgu pa je ostal enak.
Vrednost kazalnika obseg novih naročil je bila januarja 2012 (-4 odstotne točke) za 9 odstotnih točk nižja kot oktobra 2011 (5 odstotnih točk). V primerjavi z januarjem 2011 je bila nižja za 18 odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja pa je bila nižja za 11 odstotnih točk.
V januarju 2012 je bilo kot glavni omejitveni dejavnik v proizvodnji najpogosteje navedeno nezadostno domače povpraševanje (s to težavo se je srečevalo 47 % podjetij). Sledili so naslednji omejitveni dejavniki: nezadostno tuje povpraševanje (40 % podjetij), negotove gospodarske razmere (36 % podjetij), finančne težave (25 % podjetij) in neporavnane obveznosti iz poslovanja (23 % podjetij).

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno nižja kot prejšnji mesec
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila v januarju 2012 (-3 odstotne točke) za 17 odstotnih točk nižja kot v decembru 2011 (14 odstotnih točk) in za 1 odstotno točko višja kot v januarju 2011 ter za 12 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišale, razen vrednosti kazalnika prodaja. Vrednosti kazalnikov pričakovanj za naslednje 3 mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem znižale, razen vrednosti kazalnikov pričakovani poslovni položaj in pričakovano zaposlovanje.
Med kazalniki stanj se je glede na prejšnji mesec najbolj zvišala vrednost kazalnika obseg zalog (za 8 odstotnih točk), med kazalniki pričakovanj pa se je najbolj znižal kazalnik pričakovana skupna nabava (za 11 odstotnih točk).
Glavni omejitveni dejavniki v trgovini na drobno so bili konkurenca v sektorju (za 48 % podjetij), nizko povpraševanje (za 45 % podjetij) in visoki stroški dela (za 43 % podjetij). 9 % podjetij ni navedlo omejitev.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu nižja kot prejšnji mesec
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila januarja 2012 (-42 odstotnih točk) za 1 odstotno točko nižja kot decembra 2011 (-41 odstotnih točk), hkrati je bila za 13 odstotnih točk višja kot januarja 2011 in za 27 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.
V primerjavi s prejšnjim mesecem so se znižale naslednje vrednosti kazalnikov stanj: cene, tehnične zmogljivosti in poslovno stanje; zvišale pa so se vrednosti kazalnikov obseg gradbenih del, zaposlovanje in zagotovljeno delo; vrednost kazalnika skupna naročila pa je ostala enaka. Vrednosti kazalnikov pričakovanj za naslednje 3 mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem znižale, razen vrednosti kazalnika pričakovano zaposlovanje; ta je ostala enaka.
Med kazalniki stanj se je glede na prejšnji mesec najbolj zvišala vrednost kazalnika zaposlovanje (za 7 odstotnih točk). Med kazalniki pričakovanj pa se je glede na prejšnji mesec najbolj znižala vrednost kazalnika pričakovana skupna naročila (za 6 odstotnih točk).
Glavna omejitvena dejavnika v gradbeništvu v tem mesecu sta bila nezadostno povpraševanje (58 % gradbenih podjetij) in velika konkurenca v panogi (47 % gradbenih podjetij). Sledili so težave pri pridobivanju kreditov (39 % gradbenih podjetij), visoki stroški dela (38 % gradbenih podjetij), visoki finančni stroški (35 % gradbenih podjetij) in visoki stroški materiala (32 % gradbenih podjetij).

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih nižja kot prejšnji mesec
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila januarja 2012 (-11 odstotnih točk) za 2 odstotni točki nižja kot decembra 2011 (-9 odstotnih točk) in za 11 odstotnih točk nižja kot januarja 2011, hkrati pa za 28 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti vseh kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem znižale, razen vrednosti kazalnika poslovni položaj. Med kazalniki pričakovanj pa so se v primerjavi s prejšnjim mesecem znižale vrednosti vseh, razen vrednosti kazalnika pričakovane prodajne cene.
Največ podjetij v storitvenih dejavnostih je kot omejitev navedlo nezadostno povpraševanje, in sicer 46 % podjetij; 31 % podjetij je navedlo finančne ovire; 15 % podjetij je imelo težave zaradi drugih ovir; za 2 % podjetij je pomenilo omejitev pomanjkanje delovne sile. 23 % podjetij ni navedlo omejitev.

Več: SURS

ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih