Ankete o poslovnih tendencah in mnenju potrošnikov, Slovenija, december 2011 4. 1. 2012

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila decembra 2011 (‑10 odstotnih točk) enaka kot novembra 2011.

Vrednost kazalnika gospodarske klime enaka kot prejšnji mesec

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila decembra 2011 (‑10 odstotnih točk) enaka kot novembra 2011. Glede na december 2010 je bila vrednost tega kazalnika nižja za 2 odstotni točki; od dolgoletnega povprečja pa je bila nižja za 10 odstotnih točk.

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih višja kot prejšnji mesec

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila decembra 2011 (-5 odstotnih točk) za 2 odstotni točki višja kot novembra 2011 (-7 odstotnih točk), za 4 odstotne točke nižja kot decembra 2010 in za 2 odstotni točki nižja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale, zvišali sta se le vrednosti kazalnikov izvozna naročila in skupna naročila.
Med kazalniki stanj se je glede na prejšnji mesec najbolj znižala vrednost kazalnika proizvodnja (za 4 odstotne točke). Med kazalniki pričakovanj sta se glede na prejšnji mesec zvišali vrednosti kazalnikov pričakovana proizvodnja in pričakovane cene, znižali sta se vrednosti kazalnikov pričakovano zaposlovanje in pričakovano skupno povpraševanje, medtem ko je vrednost kazalnika pričakovan izvoz ostala nespremenjena.

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno nekoliko nižja kot prejšnji mesec
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila v decembru 2011 (14 odstotnih točk) za 2 odstotni točki nižja kot v novembru 2011 (16 odstotnih točk) in enaka kot v decembru 2010 ter za 5 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem znižale, razen vrednosti kazalnika prodaja. Vrednosti kazalnikov pričakovanj za naslednje 3 mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišale, razen vrednosti kazalnikov pričakovano zaposlovanje in pričakovana prodaja.
Med kazalniki stanj se je glede na prejšnji mesec najbolj znižala vrednost kazalnika obseg zalog (za 7 odstotnih točk), med kazalniki pričakovanj pa se je najbolj zvišal kazalnik pričakovani poslovni položaj (za 21 odstotnih točk).
Glavni omejitveni dejavniki v trgovini na drobno so bili konkurenca v sektorju (za 46 % podjetij), nizko povpraševanje (za 44 % podjetij) in visoki stroški dela (za 41 % podjetij). 11 % podjetij ni navedlo omejitev.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu višja kot prejšnji mesec
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila decembra 2011 (-41 odstotnih točk) za 5 odstotnih točk višja kot novembra 2011 (-46 odstotnih točk), hkrati je bila za 15 odstotnih točk višja kot decembra 2010 in za 29 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma zvišale; znižala se je le vrednost kazalnika tehnične zmogljivosti. Tudi vrednosti kazalnikov pričakovanj za naslednje 3 mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišale, razen vrednosti kazalnika pričakovane cene.
Kazalnik zaupanja je dosegel najvišjo vrednost po februarju 2009. Med kazalniki stanj se je glede na prejšnji mesec najbolj zvišala vrednost kazalnika skupna naročila (za 6 odstotnih točk). Med kazalniki pričakovanj pa se je glede na prejšnji mesec najbolj zvišala vrednost kazalnika pričakovana skupna naročila (za 11 odstotnih točk).
Glavna omejitvena dejavnika v gradbeništvu v tem mesecu sta bila nezadostno povpraševanje (51 % gradbenih podjetij) in velika konkurenca v panogi (48 % gradbenih podjetij). Sledili so visoki stroški dela (39 % gradbenih podjetij), visoki finančni stroški (34 % gradbenih podjetij), težave pri pridobivanju kreditov (32 % gradbenih podjetij) in visoki stroški materiala (32 % gradbenih podjetij).

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih nižja kot prejšnji mesec

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila decembra 2011 (-9 odstotnih točk) za 6 odstotnih točk nižja kot novembra 2011 (-3 odstotne točke) in za 8 odstotnih točk nižja kot decembra 2010, hkrati pa za 28 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti vseh kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem znižale. Med kazalniki pričakovanj pa so se v primerjavi s prejšnjim mesecem znižale vrednosti vseh, razen vrednosti kazalnika pričakovano povpraševanje.
Največ podjetij v storitvenih dejavnostih je kot omejitev navedlo nezadostno povpraševanje, in sicer 47 % podjetij; 33 % podjetij je navedlo finančne ovire; 15 % podjetij je imelo težave zaradi drugih ovir; za 2 % podjetij je pomenilo omejitev pomanjkanje delovne sile. 22 % podjetij ni navedlo omejitev.

Več: SURS

ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih