Aktivno prebivalstvo, Slovenija, november 2012 16. 1. 2013

Aktivno prebivalstvo, Slovenija, november 2012
Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji se je novembra 2012 zvišala za 0,1 odstotne točke, na 12,2 %. Število delovno aktivnih oseb se je znižalo za več kot 2.100.

Stopnja registrirane brezposelnosti neznatno višja

Stopnja registrirane brezposelnosti se je zvišala še tretji mesec zapored, tokrat sicer minimalno, saj se je stopnja v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišala z 12,1 % na 12,2 %. Med moškimi se je povečala z 11,4 % na 11,6 %, med ženskami pa je ostala enaka kot prejšnji mesec, 12,9-odstotna.

Novembra 2012 je bilo na Zavodu za zaposlovanje RS prijavljenih 111.471 oseb ali skoraj prav toliko kot v novembru 2011 (111.069 oseb). Število brezposelnih oseb se je v novembru 2012 glede na oktober 2012 povečalo za malo manj kot 600 oseb, in to samo na račun povečanja števila brezposelnih moških. Število brezposelnih žensk se je novembra celo neznatno znižalo.

Pregled po statističnih regijah kaže, da se je stopnja registrirane brezposelnosti v vseh ali rahlo povečala ali pa je ostala nespremenjena; še najbolj se je povečala v pomurski statistični regiji (za 0,4 odstotne točke), regiji, ki ima že tako najvišjo stopnjo brezposelnosti med vsemi regijami. Novembra 2012 je bila ta 16,9-odstotna.

Število delovno aktivnih se še znižuje

Konec novembra 2012 sta bili v Sloveniji 805.002 delovno aktivni osebi; to je za skoraj 2.150 oseb manj kot v prejšnjem mesecu. Upadanje števila delovno aktivnih oseb se, kot kaže, še ni končalo, saj smo ga zaznali že šesti mesec zapored. Od maja 2012 je število delovno aktivnih oseb upadlo za skoraj 12.000.

Število delovno aktivnih oseb se je spet najbolj znižalo v dejavnosti gradbeništvo (za približno 950 oseb) in v predelovalnih dejavnostih (za 600 oseb). Izraziteje se je povečalo le v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za skoraj 200 oseb). 

Več: SURS

ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih