Strategija lokalnega razvoja 21. 6. 2017

Strategija lokalnega razvoja
JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2017.

Predmet:
Javni poziv LAS V objemu sonca – ESRR so operacije (projekti), ki so skladne s cilji ESRR in prispevajo k uresničevanju ciljev in ukrepov Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA na urbanih območjih občine Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

Tematska področja razpisa so:
  • Ustvarjanje delovnih mest,
  • Varstvo okolja in ohranjanje narave,
  • Večja vključenost mladih, ženski in drugih ranljivih skupin. 
Do razpisanih sredstev, v skupni višini 553.536,00 EUR, so upravičene fizične in pravne osebe s stalnim bivališčem oziroma sedežem, izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto ali poslovno enoto v območju LAS.
Višina sofinanciranja znaša do 80% upravičenih stroškov (najmanj 5.000 in največ 50.000 EUR).

Upravičeni stroški so:
  • investicije v opredmetena osnovna sredstva: nakup in gradnja nepremičnin, nakup zemljišč, napeljave, stroji, oprema, pohištvo in prevozna sredstva; ter v neopredmetena sredstva;
  • stroški uporabe osnovnih sredstev (stroški amortizacije);
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
  • posredni stroški oz. administrativni stroški;
  • stroški informiranja in komuniciranja.
Več o razpisu

Če želite o razpisih in vsebini povabila izvedeli več, se obrnite na našega partnerja podjetje Zelen in partnerji d.o.o. ter jim omenite, da ste naročniki naših storitev. Priznali vam bomo 10 % popusta na vse njihove storitve. 


ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih