MONG ponuja sredstva za podjetja iz Goriške regije 26. 4. 2017

MONG ponuja sredstva za podjetja iz Goriške regije
Mestna občina Nova Gorica je objavila sveženj razpisov za leto 2017. Razpisi so namenjeni mikro, malim, srednje velikim in velikim podjetjem, odvisno od posameznega razpisa.
 
1. Javni razpis za subvencioniranje delovnih mest: Namen razpisa je spodbujanje zaposlovanja prvih iskalcev zaposlitve, torej predvsem mladih brezposelnih oseb. Znesek pomoči znaša 5.000 EUR in se izplača v enkratnem znesku. Rok za oddajo vlog je 15.5.2017. Več informacij
 
2. Sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti: Namen razpisa je sofinanciranje komunalnega prispevka investitorjem proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno raziskovalne dejavnosti. Višina sofinanciranja znaša največ 80% vrednosti upravičenega stroška. Rok za oddajo vlog je 17.11.2017.   Več informacij
 
 3. Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij: Predmet razpisa je sofinanciranje projektov inovacij. Stopnja sofinanciranja znaša do 50% upravičenih stroškov oz. max 10.000 EUR. Rok za prijavo na razpis je 15.5.2017.   Več informacij
 
4. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa opreme, ki predstavlja začetno investicijo ali investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoja. Višina sofinanciranja znaša do 60% upravičenih stroškov oziroma največ 18.000,00 EUR.  Rok za prijavo na razpis je 15.5.2017.  Za več informacij kontaktirajte
 
5. Sofinanciranje promocijskih aktivnosti: Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij. Stopnja sofinanciranja znaša do 55% upravičenih stroškov. Rok za oddajo vlog je 15.5.2017.   Več informacij
 
6. Spodbujanje zagona novih inovativnih podjetij: Namen javnega razpisa je razvoj podprtih podjetij in spešen prenos razvojnih idej. Stopnja sofinanciranja znaša do 80% upravičenih stroškov. Rok za oddajo vlog je 15.5.2017.   Več informacij
 
7. Spodbujanje prijav na mednarodne in državne vire: Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov  prijav  na mednarodne in državne razpise v strateško razvojna partnerstva povezanih podjetij. Višina sofinanciranja znaša do 80% upravičenih stroškov oz. 10.000 EUR. Rok za prijavo na javni razpis je 15.5.2017.   Za več informacij kontaktirajte

Če želite o razpisih in vsebini povabila izvedeli več, se obrnite na našega partnerja podjetje
Zelen in partnerji d.o.o. ter jim omenite, da ste naročniki naših storitev. Priznali vam bomo 10 % popusta na vse njihove storitve. 

vir slike: MONG

ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih