Razpisi

7. razpis za nacionalne štipendije »Za ženske v znanosti« 2013

L'OREAL Slovenija, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Slovenska znanstvena fundacija razpisujejo štipendije nacionalnega programa »Za ženske v znanosti« 2013. Trem slovenskim mladim raziskovalkam bodo podelili štipendije za obdobje enega leta v višini 5.000 EUR. več...

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2013 – 2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2013-2014 na skupno dogovorjenih področjih. več...

Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U09/02 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo uvajanja sistemov upravljanja z energijo

 Namen razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije in/ali uporabe sistemov upravljanja z energijo. več...

Javni razpis PUREE1 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju

V UL RS, št. 73, z dne 28.92012 je objavljen Javni razpis PUREE1. Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom ter javnemu sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenij. več...

Javni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder

V Uradnem listu RS, št. 73 z dne 27.9.2012 je objavljen Javni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder.

več...

Javni razpis raziskovalni vavčer

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov industrijskih raziskav, ki jih za podjetja izvajajo raziskovalne organizacije preko raziskovalnega vavčerja.
več...

Javni razpis za Ukrep II: finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2012

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti oziroma l., ll. ali lll. kategorije invalidnosti ali več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.
več...

Javni razpis za Ukrep I: finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2012

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi požara ali strele.
več...

Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012 - 2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja novih in inovativnih e-storitev predkonkurenčnih raziskovalno-razvojnih projektov e-storitev na naslednjih tematskih področjih:
  • e-storitve na področju kulture,
  • znanstvene in izobraževalne e-storitve,
  • e-storitve za potrošnike,
  • e-storitve na področju zdravja,
  • e-poslovanje,
  • e-storitve s področja lokalne samouprave,
  • e-storitve s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja.
več...
1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih