Razpisi

Javni poziv za pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico poplav v novembru 2012

Predmet javnega poziva je pomoč v obliki nepovratnih sredstev podjetjem, ki so utrpeli škodo kot posledico poplav v novembru 2012. Pomoč bo dodeljena po pravilu »de minimis.« več...

Javni razpis Asistentka/asistent bom 2013-2014

Zavod za zaposlovanje je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nov javni razpis Asistentka/asistent bom 2013-2014. Razpis s pomočjo subvencioniranja omogoča ohranitev oziroma odpiranje novih delovnih mest za izvajanje osebne asistence invalidom. več...

Javni razpis PETROLURE/JP/2012/U10/02 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja. več...

2. javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta. več...

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe:

A. Zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskimi kotli na plin.
B. Zamenjava starih ogrevalnih naprav z nizkotemperaturnimi kotli na plin.
C. Razširjen energetski pregled objekta. več...

Javni razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini (145. JR)

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo slovenski dijaki ali študentje, ki odhajajo na kratkoročno mobilnost v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki se pričnejo v obdobju od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013.
več...

Javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja v letu 2012

Predmet javnega poziva je vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI). več...

Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-2015

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki razvijajo ali nadgrajujejo katerikoli sestavni element sistemov kakovosti na visokošolskih zavodih ter hkrati sofinanciranje mednarodnih evalvacij/akreditacij kot podporo razvoju sistema zunanjih evalvacij/akreditacij, ki jih izvaja pristojna nacionalna agencija v RS. Predmet javnega razpisa  je tudi kakovostna prenova programske ponudbe visokošolskih zavodov, ki se odziva na aktualne potrebe širšega družbenega okolja. več...

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2012-2015, ki spodbujajo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje

12. oktobra 2012, je bil v Uradnem listu RS, št. 77/12, stran 2258, objavljen Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2012-2015, ki spodbujajo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje.
več...

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2012/2013

Predmet javnega razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih podeljujejo nosilci enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljevanju: upravičenci) od šolskega/študijskega leta 2012/2013 do zaključka izobraževanja na isti stopnji, vendar najdlje do konca šolskega/študijskega leta 2014/2015. več...
1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih