Razpisi

Javni razpis o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov. več...

ITIME+ pospeševalnik

ITIME+, pospeševalnik idej vabi mlade talente, ki razvijajo poslovne ideje v panogah TIME (telekomunikacija, internet, mediji in zabava), da se prijavijo v intenzivni šestmesečni mentorski program do 15. decembra 2012.
več...

Peti javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« in dodelitev pripadajočih sredstev lastne udeležbe iz Proračuna Republike Slovenije. več...

6. javni razpis za Ukrep 312 – Podpore ustanavljanju in razvoju mikropodjetij za leto 2012

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 312 Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij v okviru PRP 2007–2013. več...

Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2013

Na javno povabilo se lahko prijavite neprofitni delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo. več...

Javni razpis »Energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport«

Predmet sofinanciranja so projekti  energetske sanacije stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti,  v naslednji vsebini:
  • energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken),
  • sanacija sistemov in uporaba/vgradnja sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na obnovljivih virih energije,
  • vgradnja varčnih svetil skupaj z vsemi pripadajočimi aktivnostmi, ki so nujno potrebne za zamenjavo razsvetljave ter
  • samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov operacije.
več...

Razpis za podelitev rabljene informacijske opreme osnovnim in srednjim šolam ter družinam, ki imajo sedež/stalno prebivališče v občinah, kjer je nastala gospodarska škoda kot posledica poplav november 2012

Od 3. do 15. decembra 2012 se lahko prijavite na razpis za podelitev informacijske opreme osnovnim in srednjim šolam ter družinam, ki imajo sedež/stalno prebivališče v občinah, kjer je nastala gospodarska škoda kot posledica poplav novembra 2012. več...

Javni razpis za Ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2012

Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. več...

Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode za leto 2012

Občina Medvode razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 2012, v okvirni višini 40.000 EUR. več...

Tretji javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2013 in 2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije). več...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 14
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih