Razpisi

Razpis P4 - nepovratna sredstva

Slovenski podjetniški sklad je 21.6.2013 objavil javni razpis (imenovan P4) za nakup novih strojev in nove tehnološke opreme v letih 2013 ter 2014. Javni razpis omogoča pridobitev tudi do 50% nepovratnih sredstev, glede na višino investicije. Razpis bo odprt do 5.9.2013. več...

4. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« - 4. JP UIZ (154. JP)

Sklad je 21. 6. 2013 objavil 4. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«. Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 1.437.888,45 EUR. Ponudbe ponudniki brez posrednikov vložijo od 1.7.2013 do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. 10. 2013. Ponudbe, ki bodo vložene pred rokom za oddajo ponudb bodo zavržene. več...

50plus - zaposlovanje starejših od 50 let

Namen razpisa je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb starih 50 let in več, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 6 mesecev ali več, s pomočjo subvencije za polni delovni čas za obdobje 18 mesecev in s tem povečanje odliva oseb iz te ciljne skupine iz evidence brezposelnih oseb. več...

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. več...

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav obstoječih izvoznikov na novih tujih trgih. več...

Razpis za zagonske subvencije za nova podjetja P2A 2013

Nepovratna sredstva, ki jih zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so namenjena spodbujanju ustanovitve in zagona inovativno naravnanih podjetij s potencialom hitre rasti in razvoja. več...

Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 (P2C)

Predmet razpisa so subvencije za zagon inovativnih podjetij, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2013. več...

Javni razpis za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013 v obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala podjetjem. več...

Javni razpis PUREE 2013 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom ter javnemu sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije. več...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 14
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih