V uporabi je stopli Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora 1. 6. 2012

V uporabi je stopli Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI, Uradni list RS, št. 91/11) je začel veljati 29. 11. 2011, uporabljati pa se začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi, to je jutri, 30. maja 2012.

Zakon zasleduje cilj, da je premoženje nezakonitega izvora potrebno odvzeti osebam, ki z njim razpolagajo, seveda ob zagotovljenem varstvu pravic tistih oseb, ki so jih na takem premoženju pridobile zakonito in dobroverno. Ureditev določa poseben postopek za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki ima v kazenskem postopku le izhodišče z vidika suma storitve kataloških kaznivih dejanj in posedovanja premoženja nezakonitega izvora. Vsebinska podlaga za postopek odvzema premoženja se nato zagotavlja v finančni preiskavi, ki je urejena v ZOPNI.

 

Zakon postopkovno zelo natančno določa aktivnosti oziroma povezovanje državnih organov - tožilstva, davčne uprave, carine in policije. Bistvo novega zakona je v tem, da omogoča tožilcu, da odredi začetek finančne preiskave, in sicer potem, ko so v predkazenskem postopku že ugotovljeni razlogi za sum, da je nekdo storil hudo kaznivo dejanje, ki je navedeno v katalogu (gre za 21 hudih kaznivih dejanj, za katere je predpisana kazen zapora nad pet let) in da ima hkrati ta oseba premoženje velike vrednosti (nad 50.000 eur), za katero ni pojasnjen izvor oziroma to premoženje presega tisto, v zvezi s katerim je oseba plačala predpisane davke in druge prispevke. O začasnem zavarovanju odvzema na začetku v teku finančne preiskave odloča kazensko sodišče, v nadaljevanju, v pravdnem postopku odvzema pa civilno sodišče, ki nato odloča tudi o dokončnem odvzemu z upoštevanjem načela obrnjenega dokaznega bremena, če je podano očitno nesorazmerje med zakonitimi dohodki in vrednostjo premoženja, oseba pa v postopku ne uspe za verjetno izkazati, da je premoženje pridobila zakonito.


Več:  Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih