Povprečna mesečna bruto plača za december 2016 za 2,0 % nižja od plače za november 2016 1. 3. 2017

Povprečna mesečna bruto plača za december 2016 za 2,0 % nižja od plače za november 2016
Povprečna mesečna bruto plača za december 2016 je znašala 1.653,67 EUR. Od plače za november 2016 je bila za 2,0 % nižja, in sicer predvsem zaradi nižjega deleža izrednih izplačil. Povprečna mesečna bruto plača za 2016 je bila v primerjavi s plačo za 2015 realno višja za 1,9 %.

Povprečna mesečna plača za 2016 višja od plače za 2015
Povprečna mesečna bruto plača za december 2016 je znašala 1.653,67 EUR; v primerjavi s plačo za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 2,0 %, realno pa za 1,5 %. Povprečna mesečna neto plača za december 2016 je znašala 1.074,27 EUR in je bila nominalno za 1,2 %, realno pa za 0,7 % nižja od plače za prejšnji mesec.

Znižanje povprečne mesečne plače za december 2016 glede na november 2016 je bilo pretežno posledica manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil (13. plač in božičnic).

Povprečna mesečna plača za 2016 je v bruto znesku znašala 1.584,66 EUR, v neto znesku pa 1.030,16 EUR. Od povprečne mesečne plače za 2015 je bila višja, nominalno za 1,8 % (v bruto znesku) oziroma za 1,7 % (v neto znesku), realno pa za 1,9 % (v bruto znesku) oziroma za 1,8 % (v neto znesku).

Povprečna mesečna plača za 2016 višja od plače za 2015 v obeh sektorjih, javnem in zasebnem
Povprečna mesečna neto plača za december 2016 je bila v primerjavi s plačo za november 2016 v zasebnem sektorju nižja za 3,6 %, v javnem sektorju pa višja za 3,0 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 2,0 %).

Povprečna mesečna neto plača za 2016 je v javnem sektorju znašala 1.185,60 EUR, v zasebnem sektorju pa 950,65 EUR; v primerjavi s prejšnjim letom se je v obeh sektorjih zvišala, in sicer v javnem sektorju za 2,0 %, v zasebnem sektorju pa za 1,6 %.

Najvišjo povprečno mesečno plačo za 2016 prejeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Najvišjo povprečno mesečno neto plačo za december 2016 so prejeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.532,26 EUR), najnižjo pa zaposleni v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (736,66 EUR). Podobne ugotovitve veljajo tudi za celotno leto 2016.

Povprečna mesečna neto plača za december 2016 se je v primerjavi s plačo za prejšnji mesec najizraziteje znižala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 6,7 %) ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 5,8 %), najizraziteje zvišala pa v dejavnosti promet in skladiščenje (za 11,8 %). V primerjavi s plačo za 2015 se je povprečna mesečna neto plača za 2016 najizraziteje zvišala v dejavnostih javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti (za 4,1 %).

Povprečna mesečna neto plača za 2016 višja od slovenskega povprečja le v osrednjeslovenski statistični regiji in jugovzhodni Sloveniji

Najvišjo povprečno mesečno neto plačo za 2016 so prejeli zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer je znašala 1.118,06 EUR, to je za 8,5 % več od slovenskega povprečja; višjo neto plačo od slovenskega povprečja so prejeli le še zaposleni v jugovzhodni Sloveniji. V primerjavi s plačo za 2015 se je povprečna mesečna neto plača za 2016 zvišala v vseh statističnih regijah; najbolj v koroški (za 2,5 %) in goriški (za 2,2 %) statistični regiji, najmanj pa v primorsko-notranjski statistični regiji (za 0,7 %).

Vir besedila in fotografije: Statistični urad RS.

ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih