Razno

Odjava iz zavarovanja - obvestilo za delodajalce

V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi je delodajalec dolžan vložiti odjavo iz zavarovanja (obr. M-2) v roku 8 dni od prenehanja pogodbe o zaposlitvi. več...

Rezultati 2. kroga večstranskega pobota v letu 2013 (22.2.2013)

Dolžniki so v 2. krog obveznega in prostovoljnega pobota v letu 2013 – skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih - prijavili svoje obveznosti v skupnem znesku 648.624.674 evrov, pobotanih pa je bilo 40.544.539 evrov. Delež pobotanih obveznosti glede na prijavljene je 6,3 %, glede na dejansko sodelujoče obveznosti pa 14,1 %. Medsebojna zadolženost poslovnih subjektov se je tako v 23. krogih obveznega večstranskega pobota (od aprila 2011) skupaj zmanjšala za 1 milijardo in 374 milijonov evrov. več...

Kako z zamenjavo banke prihranite od 51,55 € do 154,62 € na leto?

Rezultati spremljanja cen najpomembnejših storitev, ki so povezane z vodenjem bančnega računa, kažejo na nov val bančnih podražitev. Tri banke (BKS banka, Deželna banka in Gorenjska banka) so nekatere tarife dvignile že v prvih dveh mesecih letošnjega leta, v naslednjih mesecih pa jih bo sledilo še več. več...

Informacija o izplačilu dodatka za veliko družino v letu 2013

Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in izpolnjuje premoženjski cenzusa, ki znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana oz. 631,93 evra na družinskega člana. Pravico ima tudi eden od polnoletnih otrok, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.
več...

Poročilo o neplačanih računih (DDV-SezPR)

31. 1. 2013 potekel rok za predložitev Seznama izdanih in neplačanih računov po plačani realizaciji. Vse davčne zavezance, ki bi seznam morali oddati in ga še niso, na eDavkih pozivajo, da to obveznost čim prej izpolnijo. Seznam (obrazec DDV-SezPR) je treba oddati v elektronski obliki. več...

Objavljen je razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje 2013/14

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objavilo razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje 2013/14. več...

Blokada REK-2 obrazcev je odstranjena

Na eDavkih je obvestilo, da je blokada odstranjena pri oddaji obračunov REK-2 preko sistema eDavki za VD 1501, 1502, 1503, 1504, 1510, 1513, 1514.

več...

Kako do nadomestne vinjete?

V katerih primerih lahko zaprosite za nadomestno vinjeto oziroma ste upravičeni do povračila (dela) stroška zanjo? več...

Pravica do spremstva otroka na sistematični pregled

Skupina ZZZS za Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja je na seji 8/2010 dne 4. 11. 2010, obravnavala vprašanje, ali ima otrok pravico do spremstva, ko gre na sistematični pregled in ali ima spremljevalec v tem primeru pravico do povračila potnih stroškov in do nadomestila plače. več...

Popravek variabilnih delov priznanih obrestnih mer

Ugotovljeno je bilo, da so na spletnih straneh Ministrstva za finance, posledično pa tudi na spletnih straneh Davčne uprave RS objavljene napačne obrestne mere za EURIBOR, ki predstavlja variabilni del priznane obrestne mere, in sicer za vse ročnosti od marca 2012 do vključno januarja 2013. več...
1 | ... | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih