Vprašanja in odgovori v zvezi z opredelitvijo pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov – Novela ZDDPO-2K 3. 9. 2014

Vprašanja in odgovori v zvezi z opredelitvijo pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov – Novela ZDDPO-2K
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 50 je bil objavljen Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K). Novela določa spremembo prihodkovnega limita, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, in sicer iz dosedanjih 50.000 evrov na 100.00 evrov prihodkov, ugotovljenih po predpisih o računovodenju. Določen je dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70 % na 80 % prihodkov.

Pri tem pa je za davčne zavezance, ki bodo priglasili ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in njihovi prihodki v koledarskem letu pred davčnim letom oziroma davčnim obdobjem ne bodo presegli 100.000 evrov, določen dodaten pogoj. Novela ZDDPO-2K določa, da mora biti v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za katero se ugotavlja davčna osnova z upoštevanjem normiranih odhodkov, pri zavezancu vsaj ena oseba v skladu s pokojninskimi predpisi obvezno zavarovana za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.

V zvezi s spremenjenim 67.b členom ZDDPO-2 davčne zavezance zanima:
ali se kot oseba, ki mora biti pri zavezancu obvezno zavarovana za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev, štejejo tudi fizične osebe, ki so družbenice ali družbeniki oziroma delničarji gospodarskih družb, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji in so poslovodne osebe, ki so zavarovane na podlagi 16. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415 in 44/14 – ORZPIZ206 – RZPIZ206) – npr. zavarovalna podlaga 040, 041.Za osebo, ki je pri zavezancu (pravni osebi) v skladu z ZPIZ-2 obvezno zavarovana za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev, se ne šteje oseba, ki je družbenica oziroma delničarka gospodarskih družb, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji in je poslovodna oseba, ki je zavarovana na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Ali se kot oseba, ki je pri zavezancu obvezno zavarovana za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev, lahko šteje tudi oseba, ki je zaposlena pri zavezancu in nastopi materinski in starševski dopust (porodniški dopust), ter je pri zavezancu obvezno zavarovana za polni delovni čas v skladu ZPIZ-2.Za osebo, ki je pri zavezancu obvezno zavarovana za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev, se šteje oseba, ki je zaposlena pri zavezancu in nastopi materinski in starševski dopust (porodniški dopust).

Ali se kot oseba, ki je pri zavezancu obvezno zavarovana za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev, lahko šteje oseba, ki je pri zavezancu zaposlena za 4 ure, za 4 ure pa prejema pokojnino.Ta oseba se ne šteje za osebo, ki je pri zavezancu obvezno zavarovana za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za polni delovni čas.
ali se kot oseba, ki je pri zavezancu obvezno zavarovana za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev, lahko šteje zaposlena oseba, ki je upravičena do sorazmernega dela plačila prispevkov za socialno varnost ali do sorazmernega dela delnega plačila za izgubljeni dohodek zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva (dodatna zavarovalna podlaga 072 ali 074).Ta oseba se ne šteje za osebo, ki je pri zavezancu obvezno zavarovana za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za polni delovni čas.
V zvezi s spremembo prihodkovnega limita se postavlja vprašanje glede prenehanja izpolnjevanja pogojev iz 67.b člena ZDDPO-2. Peti odstavek 67.c člena določa, da mora zavezanec iz 67.b člena tega zakona, ki dve zaporedni davčni obdobji ne izpolnjuje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ugotavljati davčno osnovo v skladu s splošnimi pravili tega zakona za celotno davčno obdobje, ki sledi tema dvema davčnima obdobjema. Zavezanec je na podlagi priglasitve pričel z ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov prvič za davčno leto 2013. Za davčno leto 2013 je presegel prihodkovni limit 50.000 evrov. V primeru, da bo zavezanec tudi za davčno leto 2014 presegel prihodkovni limit 50.000 evrov, vendar v vsakem posameznem letu manj kot 100.000 evrov, se postavlja vprašanje, ali bi ta zavezanec moral v skladu s petim odstavkom 67.c člena ZDDPO-2 prenehati ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov in za davčno leto 2015 ugotavljati davčno osnovo skladno s splošnimi pravili ZDDPO-2.

Prihodkovni limit se preverja za vsako posamezno leto posebej po pogojih, ki se uporabljajo za davčno leto, za katero se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Izpolnjevanje pogojev za davčno leto 2014 se torej preverja po pogojih, veljavnih v davčnem letu 2014 (pogoji veljavni pred spremembo novele ZDDPO-2K), izpolnjevanje pogojev za davčno leto 2015 pa se bo preverjalo po pogojih, veljavnih v davčnem letu 2015 (pogoji veljavni po sprejetju novele ZDDPO-2K). Na podlagi navedenega tak zavezanec lahko tudi v letu 2015 ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov pod pogojem, da je pri zavezancu v koledarskem letu 2014 vsaj ena oseba obvezno zavarovana za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Vir: FURS

ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih