Davki in prispevki

Prikaži:

Rok za ugovor se izteče 30. aprila

Obvestila FURS
30. aprila 2014 se izteče rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine.... več...
Odprtje avstrijske podružnice v Sloveniji

Odprtje avstrijske podružnice v Sloveniji

Pojasnila FURS
Zavezanec navaja, da želi avstrijsko podjetje v Sloveniji ustanoviti podružnico za namene reklamiranja svojih storitev s poslovnim prostorom v Mariboru. Predvideva, da bo imela podružnica dve zaposleni osebi, ki bosta opravljali reklamni marketing, vendar ne bo izstavljala računov oz. ustvarjala prihodkov v Sloveniji. V zvezi s tem ga zanima, kakšno dokumentacijo potrebuje podjetje za ustanovitev podružnice, ali mora imeti podružnica tudi direktorja, prokurista ali poslovodjo, ki mora v Sloveniji pridobiti davčno številko in kje je treba opraviti postopek za odprtje podružnice. več...
Pristojbina za uporabo spletne strani

Pristojbina za uporabo spletne strani

Pojasnila FURS
Zavezanec navaja, da v tujino plačuje pristojbine za uporabo spletne strani, pravico do vpogleda v bazo podatkov, pravico do sodelovanja na forumih, spletnih dražbah in podobno. Po plačilu pristojbine je odobren dostop do določenih zaklenjenih internetnih vsebin, do brskanja ali pa tudi do aktivnega sodelovanja na spletu (npr. uporabnik foruma). Omenjena plačila se običajno obravnavajo kot plačila za storitve, vendar nekateri ponudniki na računu transakcijo opredelijo kot dostop do izdelkov po licenčni pogodbi (»licence fee«), zato ga zanima, ali lahko pri izplačilu takšnih dohodkov nastane obveznost plačila davčnega odtegljaja oz. ali se lahko takšni dohodki opredelijo kot informacije o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah v smislu 12. člena Vzorčne konvencije OECD o izogibanju dvojnega obdavčevanja. več...

Izvajanje plačilnih storitev na dan 18. 4. 2014

Obvestila FURS
Obveščamo vas, da v petek, 18. 4. 2014, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke... več...
Pripis kapitala poslovni enoti za davčne namene in obstoj poslovne enote tuje matične družbe, ki ima v Sloveniji hčerinsko družbo

Pripis kapitala poslovni enoti za davčne namene in obstoj poslovne enote tuje matične družbe, ki ima v Sloveniji hčerinsko družbo

Pojasnila FURS
Na DURS so prejeli vprašanja, ki se navezujejo na potrjeni pristop OECD v zvezi s pripisom kapitala poslovni enoti in v zvezi z obstojem poslovne enote tujega podjetja v Sloveniji, kadar je v Sloveniji ustanovljena tudi hčerinska družba tega podjetja ter nas prosili za pojasnilo s tem povezanih zakonskih določb.

več...
Določitev zavarovalne osnove za kmete - v letu 2014

Določitev zavarovalne osnove za kmete - v letu 2014

Pojasnila FURS
Zavezanec sprašuje, kako se bo določila zavarovalna osnova za kmeta, ki vodi knjige po dejanskih prihodkih in odhodkih že v letu 2012 in 2013, oziroma, ali bo ta osnova določena na podlagi doseženega dobička v letu 2013 tako kot pri s.p., ali pa bo ta osnova določena na podlagi odločbe davčnega organa. Sprašuje tudi, ali bodo kmetje morali mesečno oddajati OPSVZ obrazec. Ob predpostavki, da se vprašanja nanašajo na zavezance – zavarovance po 17. členu ZPIZ-2* (kmetje, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani s šifro zavarovalne podlage 051 oziroma 052), DURS v nadaljevanju pojasnjuje. več...

Poziv zavezancem k vložitvi napovedi za odmero davka od premoženja

Obvestila FURS
       Poziv zavezancem k vložitvi napovedi za odmero davka od... več...

DURS bo letos odmeril NUSZ, davek od premoženja in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest

Obvestila FURS
Pozivamo zavezance za davek od premoženja, da do 30. 4. 2014 vložijo napovedi. Z... več...

Predlaganje REK obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

Obvestila FURS
V Uradnem listu RS, št. 22/14 z dne 31. 3. 2014, je objavljen Pravilnik o spremembah in... več...
Predlaganje rek obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

Predlaganje rek obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

Pojasnila FURS
V Uradnem listu RS, št. 22/14 z dne 31. 3. 2014, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki začne veljati 1. 4. 2014. Pravilnik REK na novo določa rok za predlaganje podatkov o povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, če so izplačani v višini, ki se, skladno z določili 44. člena Zakona o dohodnini, ne vštevajo v davčno osnovo. več...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | 35
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih