Davki in prispevki

Prikaži:
Vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetnik ne izkazuje v poslovnih knjigah

Vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetnik ne izkazuje v poslovnih knjigah

Pojasnila FURS
Na vprašanje, ali se stroški vlaganj samostojnega podjetnika v poslovni prostor, ki je v lasti podjetnika kot fizične osebe, štejejo za davčno priznane odhodke, če podjetnik poslovnega prostora ne izkazuje v poslovnih knjigah, ga pa uporablja za opravljanje dejavnosti, DURS pojasnjuje v nadaljevanju. Pojasnilo je usklajeno z Ministrstvom za finance in začne veljati z dnem objave.
več...
Obdavčitev odpravnine - izplačilo po panožni kolektivni pogodbi

Obdavčitev odpravnine - izplačilo po panožni kolektivni pogodbi

Pojasnila FURS
DURS je prejel vprašanje, ki se nanaša na določitev neobdavčenega zneska od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov z vidika upoštevanja zneska, ki delavcu pripada po panožni kolektivni pogodbi. več...
Pojasnilo v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost po 1.1.2012 za invalidska podjetje in zaposlitvene centre

Pojasnilo v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost po 1.1.2012 za invalidska podjetje in zaposlitvene centre

Pojasnila FURS
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI-C, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 87/11, se s 1. 1. 2012 spreminja oprostitev plačevanja prispevkov za socialno varnost za invalidska podjetja. več...
Davek na finančne storitve - pojasnila

Davek na finančne storitve - pojasnila

Pojasnila FURS
Davčna uprava Republike Slovenije daje napotke davčnim delavcem za lažje razumevanje davčnih predpisov in enako obravnavo davčnih zavezancev v obliki pojasnil. Z namenom čim boljšega informiranja dajemo pojasnila, kot odgovore na vprašanja, na razpolago tudi davčnim zavezancem, strokovni in širši javnosti. Pojasnila nimajo statusa predpisa, so le pripomoček napotilne narave, ki kažejo strokovno razumevanje in stališče davčne uprave o določeni davčni problematiki. več...

Obdavčitev družbenikov komanditne družbe

Pojasnila FURS
 Dobiček komanditne družbe (v nadaljevanju: k.d.), ki se pripiše kapitalskemu deležu komplementarja ali komanditista ali se izplača komanditistu, se obdavči kot dividenda skladno s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF in 75/12). več...
1 | ... | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih