Izdal sem račun iz vezane knjige, kaj pa zdaj? 7. 10. 2015

Izdal sem račun iz vezane knjige, kaj pa zdaj?
V prehodnem obdobju, ki bo trajalo do 31. decembra 2017, bo mogoče račune izdajati po dveh poteh, bodisi z uporabo davčne blagajne bodisi iz vezane knjige računov. A tudi račune, izdane iz knjige, bo treba davčno potrditi. Kako to  pravilno narediti, brez kršitev zakonodaje?

Vezane knjige računov, ki so 31. januarja letos nadomestile stare paragonske bloke, bodo v uporabi tudi po uvedbi davč­nih blagajn. V prehodnem obdobju, to bo trajalo od 2. januarja 2016 do 31. decembra 2017, bo mogoče račune izdajati ali z uporabo elektronske naprave, torej davčne blagajne, ali pa iz vezane knjige računov (VKR). Podatke o vsakem računu, izdanem iz VKR, boste morali prek elektronske povezave poslati v potrditev finančni upravi, in sicer v desetih delovnih dneh od dneva izdaje računa. Če boste račune izdajali iz VKR, v istem poslovnem prostoru ne boste smeli uporabljati še elektronske blagajne. Kako boste izdajali račune, boste morali določiti v internem aktu. Tega ne pošiljate v potrditev Fursu.

Pozor, prehodno obdobje ne pomeni, da ni potrjevanja računov

Morda zaradi izraza prehodno obdobje nekateri podjetniki zmotno mislijo, da računov še ne bo treba potrjevati od 2. januarja 2016. To ne drži. Kot rečeno, vsak račun za gotovinsko plačilo bo treba davčno potrditi, lahko pa ga boste izdali iz VKR.

Od leta 2018 računi iz vezane knjige le s potrdilom
Od 1. januarja 2018 pa bodo elek­tronske naprave obvezne za vse, izjema bodo le tisti, ki ne bodo imeli možnosti vzpostavitve internetne povezave. Ta povezava bo nujna za pošiljanje podatkov o računih na finančno upravo. Da na vašem območju ni mogoče vzpostaviti interneta, bo do leta 2018 treba dokazati in pridobiti potrdilo agencije za komunikacijska omrežja in storitve. V teh primerih boste račune izdajali iz vezane knjige, potrjevati pa jih boste morali na deset delovnih dni.
Iz VKR tudi, ko se pokvari blagajna

Brez vezane knjige ne bo šlo niti takrat, ko se vam pokvari blagajna ali ko ni elektrike. Zato je dobro, da imate v predalu pripravljeno pri finančni upravi potrjeno VKR. Brez te namreč v takih primerih, torej če blagajna ne dela, ne boste mogli izdajati računov. Starih paragonskih blokov za gotovinska plačila pa ne smete uporabljati.

Podatke o računih, ki jih boste ob okvari naprave ali izpadu električne energije izdali iz VKR, boste morali poslati Fursu v dveh delovnih dneh od dneva prenehanja delovanja elektronske naprave. Če v tem času še vedno ne bo elektrike ali naprava še ne bo delovala, boste podatke o izdanih računih morali na Furs poslati najpozneje naslednji delovni dan po tem, ko bodo težave odpravljene. Ko boste podatke o izdanem računu poslali v potrditev, bo Furs poslanim podatkom dodelil enkratno identifikacijsko številko računa (EOR). Poslani EOR velja kot potrdilo o prejetju naknadno poslanih podatkov o izdanem računu.

Račun iz VKR boste lahko potrdili v eDavkih ali pa z davčno blagajno

Račune, izdane iz VKR, bo mogoče v potrjevanje pošiljati ali prek Mini blagajne, to bo brezplačna aplikacija finančne uprave v eDavkih, prek katere boste prav tako lahko izdajali račune, ali prek davčne blagajne, pravijo na finančni upravi. »Praviloma bodo zavezanci, ki bodo za izdajanje računov uporabljali le VKR, račune iz VKR v potrjevanje pošiljali prek Mini blagajne, medtem ko bodo zavezanci, ki bodo VKR uporabljali le ob okvari davčne blagajne ali bodo VKR uporabljali denimo le na terenu, račune iz VKR v potrjevanje pošiljali prek davčne blagajne,« pojasnjujejo na Fursu.

Podatke o računu vnašate v posebne obrazce
Nadalje na finančni upravi opisujejo postopek vnašanja podatkov o računih iz vezane knjige v blagajno: »Potrjevanje računov, izdanih iz VKR, bo potekalo tako, da bo zavezanec podatke z računa, izdanega iz VKR, vnesel v ustrezen obrazec na Mini blagajni ali v ustrezen obrazec za vnos podatkov o računu, izdanem iz VKR, v programu na davčni blagajni. Po vnosu se bodo podatki posredovali v potrjevanje na finančno upravo. Vnašali se bodo podatki, kot bodo navedeni na obrazcu računa, izdanega iz VKR.« Ti podatki so opredeljeni v prilogi pravilnika o davčnem potrjevanju računov, med drugim je treba navesti davčno številko zavezanca, datum izdaje računa, kot je naveden na računu iz VKR, številko računa, kot je navedena na računu iz VKR, številko seta iz VKR in serijsko številko VKR.

Številka računa iz VKR je eno, številka računa iz davčne blagajne pa drugo
V davčno blagajno oziroma Fursovo Mini blagajno boste torej vnašali le podatke o računu, izdanem iz VKR, kar pomeni, da za te račune ne velja sistem številčenja, ki je določen za račune, izdane z elektronsko napravo, torej davčno blagajno. O tem, kako pravilno številčiti račune, izdane z davčno blagajno, smo pisali v članku na povezavi Davčne blagajne: tudi številčenje računov ne bo hec - če boste delali po svoje, boste tvegali tudi do 75 tisoč evrov kazni)

Izvorni račun je račun iz vezane knjige

Če boste račun izdali iz VKR, ne boste smeli izdati računa za isto dobavo ali storitev še iz davčne blagajne. »Dvojno izdajanje računov za eno dobavo ni možno,« poudarjajo na Fursu. »Račun, izdan iz vezane knjige, pa se lahko, denimo zaradi evidentiranja doseženega prometa ali vodenja zalog, potem naknadno evidenčno vnese v računalniško napravo, tako da je zagotovljena sledljivost, in sicer mora biti razvidna povezava med računom, izdanim iz VKR, in računom, evidenčno vnesenim v blagajno,« pravijo na Fursu. Poudarjajo še, da je izvorni izdani račun v tem primeru tisti, ki je bil izdan iz vezane knjige računov, medtem ko je račun, ki je bil naknadno vnesen v blagajno, izvedena listina, izdelana z namenom računalniškega evidentiranja doseženega prometa in vodenja zalog. Zagotovljena mora biti sledljivost, razvidna mora biti povezava med računom, izdanim iz VKR, in računom, evidenčno vnesenim v blagajno.

Vir: Finance.si
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih