Davčne blagajne: 1. februarja se začne strožji nadzor 26. 1. 2016

Davčne blagajne: 1. februarja se začne strožji nadzor
S 1. februarjem bodo nadzorniki finančne uprave začeli s strožjim nadzorom in tudi doslednim izrekanjem glob vsem zavezancem, ki še ne bodo vključeni v sistem davčnih blagajn, sporočajo s Fursa.

Nadzore bodo opravljali na podlagi ob davčnem potrjevanju poslanih podatkov, ugotovitev na terenu, izjav zavezancev, da po novem poslujejo izključno negotovinsko, denimo v dejavnosti gradbeništva in storitvah servisiranja. Te izjave bodo preverjali v okviru nadzora. Za nadzor bodo uporabili tudi podatke iz računov, poslanih v okviru nagradne igre zbiranja računov.

Januarja zgolj opozorila, februarja nič več

V januarju so Fursovi inšpektorji delovali predvsem preventivno, izvedli so 6.300 nadzorov. Med drugim so 10.700 zavezancem, ki se še niso vključili v sistem davčnih blagajn, poslali obvestilo s pozivom, da pojasnijo okoliščine, zakaj še ne davčno potrjujejo računov. Sicer je bilo v nadzorih, 630 jih je opravil tudi tržni inšpektorat, ugotovljenih 380 nepravilnosti. Kršitelje so zgolj opozorili.

Katere so najbolj pogoste napake?

Na finančni upravi izpostavljajoi tri primere najpogosteje ugotovljenih nepravilnosti, za katere obstaja velika verjetnost, da gre za namerno prirejanje podatkov oziroma izogibanje sistemu davčnih blagajn, pravijo:
 • nepravilna uporaba programske rešitve, ki omogoča izbiro možnosti za izdajo davčno potrjenih ali nepotrjenih računov (dvojne blagajne)
 • podatki iz računa, izdanega potrošniku, se ne ujemajo s podatki, ki jih davčna blagajna posreduje informacijskemu sistemu Furs. Konkreten primer: namesto, da bi bil račun poslan v potrditev v višini 3,7 evrov, kolikor je bila vrednost nakupa, je v potrditev šla vrednost nič (o evrov)
 • izdajanje računov z enako ZOI številko
Poleg navedenih nepravilnosti ugotavljajo tudi primere:
 • davčno nepotrjenih računov (izdanih ob prekinitvi povezave), ki niso potrjeni v zakonskem roku dveh oziroma desetih dneh od izdaje računa;
 • izdaje računov brez oznake operaterja naprave (blagajnika), oziroma primere, v katerih oznaka operaterja ni povezana z ustrezno davčno številko operaterja;
 • v katerih zavezanci nimajo na vidnem mestu obvestil o obveznosti izdaje računov;
 • zavezancev, ki nimajo sprejetih ustreznih internih aktov, ali pa navedbe v internih aktih niso skladne z dejanskim stanjem;
 • nepravilno sestavljenih številk računov;
 • neberljivih QR kod oziroma črtnih kod;
 • računov brez oziroma z neustrezno navedbo časa izdaje računa
V zvezi z uporabo računov iz vezane knjige računov (VKR) ugotavljajo, da:
 • le te pogosto niso predhodno potrjene pri finančni upravi;
 • računi niso potrjeni v roku 10 dni od dneva izdaje računa;
 • zavezanci izdajajo »račune« iz tiskovin, ki niso VKR (uporabljajo stare paragonske bloke).
Povzeto po Finance.si


Da ne bi česa pozabili, smo pripravili napotke za 10 nujnih opravil pred izdajo gotovinskih računov v letu 2016. Najdete jih v brezplačenm e-priročniku.

ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih