Aktualno

Nov način podpisovanja dokumentov FURS

Odslej se bodo dokumenti Finančne uprave RS, ki se izdelajo in podpišejo v elektronski obliki, tiskali in pošiljali davčnim zavezancem kot kopija dokumenta. To pomeni, da se takšni dokumenti ne bodo več lastnoročno podpisovali. Fizični prepis dokumenta ima odslej enako dokazno vrednost kot izvirnik v elektronski obliki.
več...

Učinki uvedbe davčnih blagajn

Učinki uvedbe davčnih blagajn na podlagi neto vplačil DDV in povečanja prijav v zavarovanje za socialno varnost ter akontacije dohodnine od dohodkov iz zaposlitve blagajnikov znašajo 54,7 mio EUR.
več...

Novosti na področju obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2N), ki prinaša naslednje novosti na področju davka od dohodkov pravnih oseb.
več...

Novosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – novela ZDavP-2J

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J), ki začne veljati 22. 10. 2016, razen izjem pa se začne uporabljati 1. januarja 2017.
več...

Spremembe Zakona o dohodnini z januarjem 2017

Poleg nove dohodninske lestvice se spremembe nanašajo na obdavčitev bonitet, poslovne uspešnosti in dohodka iz dejavnosti. Novosti so tudi pri obdavčenju nerezidentov in delu v tujini. 
več...

Nova verzija standarda e-Slog 1.6.1

Na 9. seji Nacionalnega foruma za e-račun (v nadaljevanju: Nacionalni forum) sta bila v zvezi z novo verzijo standarda e-Slog 1.6.1 in verzijo standarda e-Slog 1.5 sprejeta 2 sklepa. Člani Nacionalnega foruma so potrdili novo verzijo standarda e-Slog 1.6.1. ter sprejeli sklep, da se standard e-Slog, verzija 1.5, s  1. 1. 2017 dalje ne uporablja več.
več...

Finančna uprava RS bo iz tujine prejela podatke o finančnih računih

Zavezancem, ki doslej Finančni upravi RS še niso sporočili odprtega plačilnega računa v tujini, svetujemo, da to storijo čim prej. Če bodo to storili sami, še preden bo do podatka o njihovem računu v tujini prišel davčni organ, se bodo lahko izognili kazni.
več...

Kaj prinaša davčno prestrukturiranje

Paket ukrepov davčnega prestrukturiranjaje bil pripravljen na podlagi večmesečnih usklajevanj z različnimi deležniki. Osnovni namen ukrepov je znižanje davčne obremenitve dohodkov iz dela, predvsem s ciljem davčne razbremenitve visoko strokovnih in najproduktivnejših zaposlenih, ki praviloma več prispevajo k dodani vrednosti, ustvarjeni v podjetjih. V nadaljevanju povzemamo bistvene značilnosti predlaganega paketa in predvidene nadaljnje aktivnosti na davčnem področju. več...

Refundacijski zahtevki za nadomestila plač preko sistema e-VEM

S 1.10.2016 bo možno elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač preko sistema e-VEM. Elektronsko vlaganje zahtevkov preko e-VEM bo prostovoljno, torej bo le ena izmed možnosti in bodo vlagatelji zahtevkov lahko izbirali, ali bodo koristili e-VEM, ali pa bodo zahtevke na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije še nadalje vlagali v fizični obliki po pošti.
več...

Plače zaposlenih nekoliko višje kot v 1. četrtletju 2016

Povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, je bila v 2. četrtletju 2016 nominalno za 0,2 % višja, realno pa za 1,5 % nižja od plače za 1. četrtletje 2016. Najvišja je bila v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo.
več...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ... | 42
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih