Zaposliti študenta ali upokojenca? Razlike in ugodnosti za podjetja 28. 3. 2017

Zaposliti študenta ali upokojenca? Razlike in ugodnosti za podjetja
Nestabilne gospodarske razmere so privedle delodajalce do novih izzivov pri postopku zaposlovanja. Vse bolj so aktualne atipične oblike zaposlitve, ki so se pojavile kot posledica začasno povečanih obsegov dela.
Dela ob študiju so stalna praksa že kar nekaj časa, zaradi slabših pokojninskih razmer pa je vedno več govora tudi o delu po upokojitvi.
  

Zakaj študentje delajo? 

Študentsko delo je občasno delo v času študija, kjer ima študent željo po dodatnem zaslužku ter nabiranju izkušenj za kasnejšo redno zaposlitev. Podjetja zaposlujejo študente kot dodatno pomoč med študijskimi počitnicami ali za čas koriščenja absolventskega staža ter izrednega študija.
   

Kakšne pa so pridobitve delodajalca v primeru študentske zaposlitve?

Študentsko delo je lahko za delodajalca priložnost, da študent spozna različna delovna mesta in načine dela v podjetju. V primeru, da se študent izkaže in se podjetje odloči za zaposlitev, je tako z datumom nastopa redne zaposlitve prejel že usposobljen kader in ne potrebuje dodatnega uvajanja na delo. Mlajši zaposleni so pripravljeni na izzive, učljivi, polni energije in imajo več prostega časa.
   

Zaposlitev upokojenca

Upokojitev je ena od pomembnejših prelomnic v življenju, saj se posamezniku ne spremeni samo status, temveč tudi socialno okolje, v katerem je deloval več deset let. Nepripravljenost na socialno izolacijo in prehod iz aktivnega v pasivni stil življenja ter vse slabše pokojninske razmere privedejo do odločitve določenih posameznikov, da želijo z delom nadaljevati tudi v času, ko dosegajo pogoje za upokojitev.

O starejših zaposlenih obstaja polno predsodkov: so počasnejši, manj učinkoviti in manj prilagodljivi. Med posamezniki obstajajo razlike in zaposlitev upokojenca lahko za delodajalca predstavlja ugodnost iz več vidikov. Upokojenec je oseba, ki ima po slovenskih standardih za sabo vsaj 15 let delovne dobe, odvisno od njegove starosti, kar pomeni, da ima upokojenec delovne navade in ogromno strokovnih izkušenj. V primerjavi z mlajšimi kandidati imajo starejši predvsem višje vrednote in etična načela, so bolj lojalni, zanesljivi, strokovno izkušeni, imajo široko socialno mrežo in lahko kot mentorji prenašajo znanja na medgeneracijski ravni.
   
Prednosti zaposlitve študenta:

 • nizki stroški dela
 • ni stroškov regresa
 • študenti ali dijaki ne pričakujejo    bonitet
 • ne zahteva pogodbe o delu
 • zaposlitev je hitra in fleksibilna in  omogoča pokrivanje izrednih kadrovskih razmer
 • dopust ni predviden
 • študentski servis poskrbi za celotno administracijo
Prednosti zaposlitve upokojenca:
 • upokojenec lahko opravlja delo pri   več delodajalcih hkrati
 • lahko se opravljajo vse vrste dela
 • ekspertno znanje in izkušnje
 • večja lojalnost, pripadnost podjetju
Delodajalec lahko upokojence zaposli preko različnih pogodb:
 • ponovna sklenitev pogodbe o zaposlitvi
 • podjemna pogodba ali pogodba po avtorskem pravu
 • pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev
Natančen prikaz obračuna stroškov študenta in upokojenca pa smo pripravili v tem zapisu. 

Kakšne pa so vaše izkušnje z zaposlovanjem študentov in/ali upokojencev? Vabljeni, da delite svoja razmišljanja z nami na info@taktika-plus.si. 

Sergeja Jelenko,
dipl. psih. (UN)
Praktikantka Taktike plus 


ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih