Odgovornost zaposlenih za poslovno etiko podjetja 9. 3. 2017

Odgovornost zaposlenih za poslovno etiko podjetja
V svetu etično in družbeno odgovorno ravnanje postaja vedno pomembnejše in z vprašanjem, kaj je prav in kaj ne, se soočajo vsa podjetja. Uporaba poslovne etike in družbeno odgovornega ravnanja v podjetjih, sta eni od gradnikov organizacijske kulture, hkrati pa delujeta kot pogoj za uspešnost podjetja.

Najverjetneje se je vsak izmed nas že kdaj soočil s situacijo, kjer je v večji skupini posameznikov občutil zmanjšano mero odgovornosti, kot pri soočenju na štiri oči. Prav ta učinek je zaznan tudi v podjetjih, kjer se odgovornost za etiko poslovanja podjetja v večini pripisuje managerjem.
Ali so res samo managerji zaslužni za poslovno etiko celotnega podjetja?
  

Kaj je poslovna etika? 

Poslovno etiko lahko opredelimo kot skupek etičnih načel, ki jih upoštevamo pri poslovnih odločitvah. Pomembnost poslovne etike se kaže pri učinkovitosti poslovanja in počutju zaposlenih. Visoki etični standardi poslovanja vodijo do tega, da so zaposleni učinkovitejši in ustvarjalnejši, saj so v okolju zaupanja in odgovornega ravnanja.
 
Neustrezna, neetična poslovna ravnanja imajo lahko različne izvore:
  • izhajajo iz zgodovinskih značilnosti podjetja (običaji, delovne navade, nepravilni postopki.);
  • kot posledica nezavedanja zaposlenega o etični, moralni spornosti situacije;
  • posnemanja neetičnega ravnanja vodilnih.

Kaj vpliva na etično delovno okolje? 

Na etično delovno okolje močno vpliva zgled in zahteve managerjev, saj so ravno managerji tisti, ki sprejemajo odločitve. Da lahko manager predstavlja zgled, mora biti etično ozaveščen. Vendar za etično delovanje v družbi ni dovolj samo prepričanost v etično dobro posameznika, temveč je pomembno, da posameznik tudi sam ravna etično.

 Da bi ravnali etično tudi v poslovnih vodah, si v kritičnih situacijah lahko pomagamo z vprašanjem: »Kako bi si sam želel biti obravnavan v tej situaciji?« oz. »Kako bi se jaz počutil, če bi bil v tej situaciji obravnavan na ta način?«.

Vsak posameznik, ki ravna etično, nekaj šteje, zato skušajmo delati v dobro nas vseh in širiti dobro širšemu krogu ljudi. Dobro se je tudi zavedati, da vlaganje v družbeno odgovorne podjetniške prakse ne prispeva le k izboljšanju delovanja podjetja, ampak tudi k boljšemu delovanju širše družbe.
  

Kako od besed k dejanjem?

Vabljeni, da se nam 21. marca 2017 na Ljubljanskem gradu pridružite na razvojni poslovni konferenci FEEL 2017: Kako od besed k dejanjem? Uresničevanje poslovne etike in družbena odgovornost, kjer bomo predstavili primere dobrih praks poslovne etike in družbenega ravnanja v organizacijskih okoljih.
   


   
Sergeja Jelenko,
Dipl. Psih (UN)
praktikantka Taktike Plus, d.o.o.

Vir slike: Designerspics.com

ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih