BI RADI PRI DELU DOSEGLI SVOJE CILJE IN BILI NAGRAJENI? – Uporabljajte nezavedne motive. 13. 1. 2017

BI RADI PRI DELU DOSEGLI SVOJE CILJE IN BILI NAGRAJENI? – Uporabljajte nezavedne motive.
Praktičen nasvet s področja uporabne psihologije komunikacije za vse, ki se pri svojem delu srečujete s sodelovanjem z drugimi in tiste, ki se ukvarjate s prodajo ter podporo uporabnikom.

Pred vsakim pogovorom v službi je pomembno, da imate pred seboj CILJ. To že poznate, cilj naj bo »SMART«, nato pa ga poglejte z gledišča druge osebe. Pri tem imejte v mislih tiste osebe, ki vam ga lahko pomaga doseči. Bodite zviti in svojo komunikacijo prilagodite njihovim nezavednim motivom in vrednotam. Tistemu, kar vpliva vedenje, komunikacijo in odločitve, ki jih opazimo mi.

Najprej naredite analizo svoje ideje.
1.       Zamisel – zamisel predstavlja cilj, ki ga zasledujete. Zamisel naj bo dobro dodelana in čim bolj specifična, merljiva, dosegljiva, realna in naj ima opredeljeno časovno komponento. Moja zamisel je: »Naslednji sestanek našega kolegija bomo izpeljali po jasnem načrtu v največ eni uri.«
2.       Potreba – zamisel navadno predstavlja našo idejo »Kako zadovoljiti določeno potrebo?«. Pomembno je, da se vprašate »Kakšne potrebe se povezujejo z mojo zamislijo?« in tako raziskujete potrebe drugih ljudi, ki vam lahko pomagajo doseči svoj cilj in uresničiti zamisel. Potrebe, ki vplivajo na naš kolegij so: »Potrebujemo izmenjavo znanja in izkušenj.«, »Potrebujemo biti učinkoviti v času, saj nam ga primanjkuje.«, »Na sestanku potrebujemo konkretne rešitve.«.
3.       Želje – pa predstavljajo mejo med zavestnim in nezavednim delom. Navadno izhajajo iz posameznika. Razmislite o tem, kakšne so skoraj skrite želje vaših sodelavcev. V primeru kolegija prepoznamo naslednje želje: »Želim si, da bi moja ideja uspela.«, »Želim si biti uspešen.«, »Želim si biti slišan.«, »Želim si biti dobro organiziran.«, »Želim imeti čas za svojo družino.«
4.       Nezavedni motivi – so smernice, ki iz našega nezavednega vplivajo na nas. Mnogokrat so povezane z našo osebnostjo in našimi življenjskimi prepričanji. Navadno lahko izberete 2 za vsako osebo, ki imata ključen vpliv nanj. Izbirate med nezavednimi motivi, gonili: »Vedno ustrezi drugim.«, »Za vsako ceno se potrudi.«, »Bodi popoln in ne delaj napak.«, »Pohiti, mudi se zaključiti z nalogo.«, »Bodi močan, imej svoje mnenje in ne popuščaj.«. V primeru kolegija prepoznamo nezavedna motiva: »Bodi popoln.« in »Pohiti.«.
5.       Vrednote – najširše motivacijske kategorije, ki stalno usmerjajo naš kompas. Razmislite kaj ljudje cenijo v življenju. Kako se vedejo in kaj vam to pove o njih. Tako boste lahko na podlagi njihovih vedenj ugotovili katere vrednote so jim pomembne. V našem primeru so pomembne vrednote: »Ugled-biti uveljavljen v družbi.«, »Družina-imeti in skrbeti za družino.«, »Poklic in delo-opravljati koristno in zanimivo delo.«

Nato pripravite svoj zvit govor tako, da boste ob predstavitvi svojega cilja in zamisli sporočali vsebine, ki so skladne in vplivajo na ljudi okoli vas: »Meni je v življenju zelo pomembno, da dosežemo cilje pri delu. Tako imam še vedno čas za svojo družino. Ali ne bi bilo fino, če bi na sestanku hitro in učinkovito prišli do rešitev, še vedno pa bi lahko vsi podali svoje mnenje? Imam idejo, da že vsaj 3 dni prej naredimo plan sestanka in si že pred kolegijem izmenjamo ključne misli in imamo tako več časa za iskanje rešitev…«

Bodite zviti in pripeljite ljudi do svojega cilja tako, da boste uporabili vaše znanje in izkušnje na področju nezavednih motivov.

Vabljeni, da z nami razmišljate o vodenju in svojih kadrih.

Jan Kovačič, univ. dipl. psih.,
specializant transakcijske analize,
svetovalec Taktika Plus d.o.o.
Tel: 01 42 14 400
Mail: jan.kovacic@taktika-plus.si

ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih