4 nasveti za uspešno vodenje ljudi skozi vpeljevanje sprememb 8. 6. 2017

4 nasveti za uspešno vodenje ljudi skozi vpeljevanje sprememb

4 nasveti za uspešno vodenje ljudi skozi vpeljevanje sprememb:

Preden začnemo vpeljevati spremembe, je pomembno, da imamo odgovore na »zakaj vpeljujemo spremembo?« »kako bomo vpeljali spremembo?«, »kdaj in koliko časa bo vpeljevanje potekalo?«, »na katere delovne procese bo to vplivalo?«, »na katere ljudi in njihovo delo bo to vplivalo ter kako?«, ipd.

Pomembno je, da ima vodja tako kot podjetje jasno razdelan načrt vpeljevanja spremembe. Pri tem mora biti prilagodljiv po poti do jasno zastavljenega cilja.

2. Informiranje in komunikacija

Prvi korak pri vpeljevanju sprememb med zaposlene je informiranje sodelavcev o spremembi, razlaga pomembnosti in razloga za uvajanje spremembe. S tem se boste izognili dvomom in napačni interpretaciji zaposlenih. Preberite si, kakšna čustva lahko vodijo zaposlene, kadar so prepuščeni svoji razlagi. Pomembno je, da vodja identificira ljudi, ki bodo najbolj izpostavljeni uvajanju spremembam, ki potrebujejo več podpore. Vodja je odprt do idej, skrbi, komentarjev in predlogov svojih sodelavcev skozi celoten proces uvajanja spremembe.


3. Ne naredite tega njim, naredite to z njimi

Spremembe se ne vpeljujejo in implementirajo na vodstveni ravni, temveč na ravni celotne organizacije. Vodje morajo spremembo komunicirati kot proces, ki se dogaja na vseh ravneh organizacije, ki bo uspešno izpeljan le s skupnimi močmi (ob tem ne pozabite na konkretne koristi). Pomembno je, da vodja delegira naloge, povezane z vpeljavo sprememb, postavi konkretno strukturo in cilje le teh ter je ob tem konstantno odprt za nudenje podpore vsakemu posamezniku. Z delegacijo nalog in vključevanjem sodelavcev v samo vpeljevanje sprememb in kreiranjem novih procesov, bo implementacija stekla hitreje, sodelavce pa s tem spodbujamo, da ponotranjijo spremembo.

4. Proslavljajte

Sprotno spremljanje in slavljenje majhnih sprememb oz. korakov v procesu uvajanja večjih, ugodno vpliva pri motivaciji sodelavcev za sodelovanje. Ko zaposleni razumejo, zakaj je sprememba pomembna in so sami »del uspešne zgodbe«, bodo proces implementacije spremembe lažje ponotranjili in bodo v večji meri pripravljeni na nadaljnje izzive, ki jih le ta prinaša.


Iris Božič, dipl. psih. (UN).
Taktika plus, d.o.o.
Splet: http://taktika-plus.si/
Tel: 01 42 14 400
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih