Vse o izvršbah


Z izvršilnim postopkom ali izvršbo se srečuje skoraj vsaka pravna in fizična oseba. Postopek je posameznikom brez pravnega znanja pogosto težje razumljiv, vendar pa se je v praksi izkazalo, da se ga tudi ti mnogokrat lotevajo sami (npr. preko elektronske vložitve izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine). Za vas smo pripravili nabor seminarjev, na katerih vam želimo postopke izvršbe predstaviti in obrazložiti na praktičnih primerih. Naš cilj je, da se boste izvršilnega postopka lahko lotili sami, s čimer boste prihranili mnogo stroškov.

1. sklop: Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih

Delodajalci se pogosto znajdejo v negotovosti, ko za zaposlenega prejmejo različne sklepe, tako sodne kot davčne. Poseben problem prinaša upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev dela plače. Delodajalci so namreč odškodninsko odgovorni, če sklepa o izvršbi ne izvršijo (pravilno), oziroma, če ne upoštevajo pravilnega vrstnega reda in obsega izvršitve.

Z uveljavitvijo interventne zakonodaje so se pojavila še nova vprašanja in dileme. Iz izvršbe so izvzeti vsi prejemki, prejeti na podlagi interventne zakonodaje (z izjemo nadomestila plače). Poleg tega so bile vse izvršbe odložene in davčne izvršbe zadržane od
11. aprila 2020 do 31. maja 2020, ter so se 1. junija 2020 nadaljevale vse do sprejetja PKP7, ki je ponovno uvedel odlog izvršbe, vendar le za dolžnike, ki so fizične osebe. Tako so bile izvršbe zoper dolžnike – fizične osebe odložene od 31. decembra 2020 in vse do 18. aprila 2021, zato se vse izvršbe od 19. aprila 2021 dalje (po uradni dolžnosti) nadaljujejo.

Delodajalcem se mnogokrat postavljajo vprašanja:

 • V kakšnem vrstnem redu je treba izvrševati posamezne sklepe sodišča (»navadni« sodni sklep – sklep za preživnino) ali davčnega organa in upravno-izplačilno prepoved?
 • Kdaj in v katerem primeru obveščati sodišče o izvršitvi – neizvršitvi sklepa? Ali je treba obvestiti tudi upnika?
 • Kakšne podatke o dolžniku in njegovi plači lahko zahteva upnik od delodajalca?
 • Ali je dovoljeno zarubiti povračilo stroškov za prehrano in prevoz na delo, potnih stroškov in dnevnic, ter regres, jubilejne nagrade, odpravnino?
 • Kako pa je z izvršbo na prejemke, prejete na podlagi interventne zakonodaje?
 • Kako pravilno ravnati v primeru, če je zoper delavca začet postopek osebnega stečaja?
 • Kakšen pomen ima upravna-izplačilna prepoved na plačo? Ali lahko delavec dovoli upravno-izplačilno prepoved tudi v breme svoje minimalne plače?

2. sklop: Izvršba za upnike

Z izvršilnim postopkom oziroma izvršbo, še posebej pa z izvršilnim postopkom na podlagi verodostojne listine, se srečuje domala vsakdo - tako pravne kot fizične osebe. Nemalokrat se izvršbe (predvsem elektronske vložitve izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine) povsem uspešno lotevajo tudi nepravniki, vendar je pri tem potrebno širše znanje, tako pravil postopka, kot tudi ostalih pravnih in strokovnih vprašanj, ki se pojavljajo v izvršilnem postopku.


Mnogokrat se upnikom postavljajo vprašanja:

 • Kako se pripravim na vložitev predloga za izvršbo in katera verodostojna listina je najprimernejša?
 • Kako pravilno obračunati terjatev, kako je s stroški (opomina) in ali je opominjanje obvezno?
 • Kakšne so osnovne razlike izvršbe na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova?
 • Kaj moram vedeti o izvršilnih postopkih?
 • Kako poteka postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino?
 • Kaj storim v primeru vloženega ugovora dolžnika, še posebej, če je dolžnik ugovor vložil zgolj z namenom zavlačevanja postopka?
 • Dolžnik je prostovoljno poravnal svojo obveznost. Ali je upnik dolžan umakniti predlog za izvršbo?
 • Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je pravnomočen, vendar dolžnik nima premoženja. Ali lahko še kaj storim?
 • Kako in v katerem primeru lahko sam opravim poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju?
 • Kdaj uporabim možnost, da dolžnik predloži seznam svojega premoženja in kaj mi ta možnost prinaša?
 • Ali lahko med izvršilnim postopkom dodajam izvršilna sredstva in kako to storim?

Dnevni red
Dnevni red:  

1. sklop: Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih

Termin: 20. 9. 2022
Lokacija: Urban Ring Hotel, Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana
Trajanje: od 9.00 do 12.00 
Predavateljica: Dida Volk
Dnevni red:

 • Izvzetje iz izvršbe in omejitve izvršbe na plačo (novo izvzetje iz izvršbe vseh prejemkov, izplačanih na podlagi interventne zakonodaje)
 • Izvrševanje sklepov pri delodajalcih in vpliv odloga izvršbe (in zadržanja davčne izvršbe) na podlagi interventne zakonodaje (po odlogu izvršbe je treba po uradni dolžnosti nadaljevati z izvršbo)
 • Vrstni red poplačil (preživninska terjatev ima prednost pred ostalimi)
 • Obseg izvršbe na plačo (prejemki, ki jih je dovoljeno – ni dovoljeno zarubiti)
 • Posebnosti v primeru dolžnikovega osebnega stečaja (prekinitev izvršilnih postopkov, izjema je preživnina)
 • Prenehanje delovnega razmerja, povečanje – zmanjšanje plače
 • Odškodninska odgovornost delodajalca za opuščeno odtegnitev in izplačilo zapadlih zneskov
 • Upravna izplačilna prepoved po 135. členu ZIZ (ali interventna zakonodaja vpliva tudi na upravne izplačilne prepovedi?)


2. sklop: Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine:

Termin: 20. 9. 2022
Lokacija: Urban Ring Hotel, Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana
Trajanje: od 13.00 do 16.00  
Predavateljica: Dida Volk
Dnevni red:


 • Zgradba izvršilnega postopka - dovolilini in izvršilni del
 • Pridobivanje podatkov o dolžniku in njegovem premoženju 
  • pridobivanje podatkov s strani sodišča, izvršitelja, upnika
  • novosti Novele ZIZ-L pri institutu seznama dolžnikovega premoženja
 • Predlog za izvršbo
  • razmejitev ureditve predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova ali na podlagi verodostojne listine,
  • identifikacijski podatki o upniku in dolžniku
 • Postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino – COVL
 • Izpolnjevanje elektronskega obrazca predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine - s strokovnimi pojasnili 
  • vložitev predloga,
  • sodna taksa,
  • sklep o izvršbi in pravnomočnost sklepa o izvršbi,
  • ugovor dolžnika – sklep po 62. členu ZIZ (novosti Novele ZIZ-L),
  • plačilo dolžnika ...
 • Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi VL
  • »obrazloženost« ugovora
  • nadaljevanje postopka na pravdi …
 • Pravnomočnost sklepa o izvršbi na podlagi VL
  • odstop zadev na posamezna okrajna sodišča,
  • postopek izvršbe
 • Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova (posebnosti predloga (novosti Novele ZIZ-)
 • Nadaljevanje postopka izvršbe z novim izvršilnim sredstvom
  • pravila tretjega odstavka 34. člena ZIZ,
  • vložitev predloga do konca postopka ...


Predavatelji

Dida Volk

Dida Volk, univ. dipl. pravnica, je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena prijave na celoten seminar o izvršbah znaša = 179 € + DDV.
Cena udeležbe na posameznem (1. ali 2.) sklopu = 120 € + DDV


Cena vključuje:
 • udeležbo na seminarju,
 • strokovno gradivo,

Prijava na seminar

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec. Uporabniki iCentra se lahko na seminar prijavite tudi preko portala za uporabnike.

Lokacija

Ljubljana - Urban Ring Hotel

Urban Ring Hotel
Dolenjska cesta 242c
1000 Ljubljana
Zemljevid


ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih