Urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev v letu 2022Leto 2022 na področju pravic iz delovnega razmerja ne prinaša sistemskih novosti, kljub temu pa se bo treba že v začetku leta seznaniti z novostmi, ki bodo pomembno vplivale na urejanje pravic posameznih javnih uslužbencev.

Določena bo višina minimalne plače, kar vpliva na obračun plač in povračil stroškov. Prvič po letu 2012 pa bodo spremenjene višine določenih povračil stroškov in drugih prejemkov ter objavljene na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, kjer se že od julija 2021 objavlja višina regresa za prehrano med delom, od novembra 2020 pa cena bencina, ki je podlaga za obračun povračila stroškov in kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.
  
Dnevni red
Termin spletnega seminarja: 19. januar od 9.00
Vsebina:
  • Pregled predpisov in kolektivnih pogodb s področja delovnih razmerij in stroškov dela v javnem sektorju
  • Določanje in izraba letnega dopusta
  • Določanje in izplačevanje plač v letu 2022 (osnovne plače, dodatki, delovna uspešnost – posebej redna delovna uspešnost in delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela)
  • Povračila stroškov in drugi prejemki s posebnim poudarkom na novi ureditvi in spremenjenih višinah ter objavi (regres za prehrano med delom, obračun stroškov prevoza na delo in z dela, kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč).
  

Ostale informacije

Cena: 49 € + DDV
Cena vključuje literaturo in 60-dnevni dostop do posnetka spletnega seminarja.

  

Prijava na spletni seminar

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec:
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih