Sistemizacija delovnih mest v javnem sektorjuSistemizacija delovnih mest je skladno z zakonom obvezen splošni akt, ki ga mora imeti vsak delodajalec v javnem sektorju, v katerem določi delovna mesta, potrebna za opravljanje nalog, ter pogoje za zasedbo teh delovnih mest z opisom nalog. Pravilno pripravljena in zakonita sistemizacija je podlaga za nadaljnje kadrovske postopke (zaposlitve, premeščanja, napredovanja) ter za zakonito določanje in obračunavanje plač, zato je zelo pomembno, da je pripravljena skladno s predpisi.  

Na seminarju bodo predstavljene pravne podlage za pripravo sistemizacije delovnih mest, vsebina pravilnika, oblikovanje konkretnih delovnih mest ter pogojev za zasedbo. Nepravilno določena sistemizacija lahko na primer povzroči napake pri konkretnih kadrovskih postopkih v zvezi z napredovanjem javnih uslužbencev ter vpliva na pravilnost določanja osnovnih plač, navedeno pa je lahko tudi predmet inšpekcijskega postopka in ukrepov zoper delodajalca.
 
Dnevni red
Termin seminarja: 23. september 2022 od 9.00 do 12.00
Lokacija: Urban Ring Hotel, Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana
Predavateljica: Štefka Korade Purg

Vsebina:

  • Pravne podlage za sistemizacijo delovnih mest,
  • Opredelitev sistemizacije delovnih mest in drugih pomembnejših pojmov,
  • Notranja organizacija in vsebina sistemizacije delovnih mest,
  • Določanje delovnih mest, pogojev za zasedbo in opisov nalog,
  • Postopek sprejemanja in veljavnost sistemizacije,
  • Kazenske določbe in ukrepi inšpektorjev,
  • Pregled ugotovitev inšpektorjev v zvezi s sistemizacijo.
 

Ostale informacije

Cena: 120 € + DDV (na osebo).
Udeležencem poletnih seminarjev iCenter 2022 ob prijavi priznamo 10% popust.

Cena vključuje:
  • Udeležbo na dogodku v živo,
  • strokovno gradivo,
  • pogostitev.
 

Prijava na seminar

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec.
Uporabniki iCentra lahko prijavo opravite tudi preko uporabniškega portala.

Lokacija

Ljubljana - Urban Ring Hotel

Urban Ring Hotel
Dolenjska cesta 242c
1000 Ljubljana
Zemljevid


ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih