Priprava računovodskega poročila za leto 2022 (javni sektor) - naročilo posnetka

Poslovno leto 2022 določenih uporabnikov EKN se zaključi 31.decembra 2022. Tudi tokrat bo treba pripraviti letno poročilo, in sicer najkasneje do konca februarja 2023.

Da bi vam olajšali pripravo letnega poročila, smo za vas v januarju organizirali spletni seminar, na katerem smo vam predstavili pripravo podatkov za računovodsko poročilo določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN). Na posnetku boste spoznali posebnosti, obveznosti do virov sredstev, prihodkov, odhodkov in poslovnega izida ter razporeditev le tega. Naročilo priporočamo vsem, ki vas v kratkem čaka priprava in oddaja poročila in se niste utegnili udeležiti januarskega webinarja.
 
Dnevni red
Trajanje posnetka (150 minut)
Vsebina:

Priprava podatkov za računovodsko poročilo:
  • pregled sredstev - popis in knjiženje popisnih razlik, amortizacija in razporejanje le te, prodaja osnovnih sredstev, terjatve, aktivne časovne razmejitve;
  • pregled obveznosti do virov sredstev, obveznosti do ustanovitelja, donacije za različne namene, pasivne časovne razmejitve;
  • pripoznavanje prihodkov – javna služba/tržna dejavnost;
  • pripoznavanje odhodkov – javna služba/tržna dejavnost;
  • poslovni izid in razporeditev le tega.
Oddaja letnega poročila

Odgovori na vprašanja
 

Predavatelji

Fenja Borštnar

Fenja Borštnar, diplomirana eknomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva. Z računovodstvom se ukvarja že več kot 20 let, od tega 10 let samostojno, kot vodja lastnega računovodskega servisa.
Redna zunanja sodelavka na Izobraževalnem zavodu Hera in Cene Štupar. Občasno predava in vodi delavnice tudi na Obrtni zbornici Slovenije, Zvezi svobodnih sindikatov in različnih podjetjih. Vodenje preko 200 tečajev, seminarjev in izobraževanj s področja knjigovodske in računovodske tematike.

Preberi več ...

Ostale informacije

Cena: 69 € + DDV
  
Cena vključuje:
  • strokovno gradivo,
  • 60-dnevni dostop do posnetka spletnega seminarja.

  

 
Če poleg posnetka "Priprava račuunovodskega poročila za leto 2022 (javni sektor)" naročite še posnetek "Obdavčitev z DDPO v javnem sektorju", vam ob prijavi na oba priznamo popust (skupna cena znaša 110 € + DDV).
 

Naročilo posnetka

Za naročilo izpolnite spodnji obrazec:
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih