Priprava računovodskega poročila za leto 2021 (javni sektor)V okviru spletnega seminarja bomo podrobneje obravnavali pripravo podatkov za računovodsko poročilo določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) ter predstavili postopek priprave letnega (računovodskega in poslovnega) poročila.

Letno poročilo morate uporabniki predložiti najkasneje do konca meseca februarja 2021. Poleg letnega poročila pa je treba pripraviti tudi premoženjsko bilanco oziroma prikaz sredstev in obveznosti med proračunskimi uporabniki na dan 31. 12. 2021. Predstavili vam bomo tudi posebnosti in vas opozorili na najpogostejše napake pri pripravi letnih poročil.
 
Dnevni red
Termin spletnega seminarja: 28. januar od 10.30 do 13.30
Vsebina:

Priprava podatkov za računovodsko poročilo:
  • pregled sredstev - popis in knjiženje popisnih razlik, amortizacija in razporejanje le te, prodaja osnovnih sredstev, terjatve, aktivne časovne razmejitve;
  • pregled obveznosti do virov sredstev, obveznosti do ustanovitelja, donacije za različne namene, pasivne časovne razmejitve;
  • pripoznavanje prihodkov – javna služba/tržna dejavnost;
  • pripoznavanje odhodkov – javna služba/tržna dejavnost;
  • poslovni izid in razporeditev le tega.
 
Oddaja letnega poročila


Odgovori na vprašanja
 

Predavatelji

Fenja Borštnar

Fenja Borštnar, diplomirana eknomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva. Z računovodstvom se ukvarja že več kot 20 let, od tega 10 let samostojno, kot vodja lastnega računovodskega servisa.
Redna zunanja sodelavka na Izobraževalnem zavodu Hera in Cene Štupar. Občasno predava in vodi delavnice tudi na Obrtni zbornici Slovenije, Zvezi svobodnih sindikatov in različnih podjetjih. Vodenje preko 200 tečajev, seminarjev in izobraževanj s področja knjigovodske in računovodske tematike.

Preberi več ...

Ostale informacije

Cena spletnega seminarja: 59 € + DDV
Cena vključuje literaturo in 60-dnevni dostop do posnetka spletnega seminarja.

  

 
Če se poleg spletnega seminarja "Priprava račuunovodskega poročila za leto 2021 (javni sektor)" odločite še za "Obdavčitev z DDPO v javnem sektorju", vam ob prijavi na oba seminarja priznamo 25 % popust (Skupna cena obeh spletnih seminarjev znaša 89 € + DDV).

  
Prijava na spletni seminar

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec:

ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih