Ocenjevanje delovne uspešnosti za leto 2022 (javni sektor)

 
Skladno z ZSPJS in uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, je treba tudi za leto 2022 izvesti ocenjevanje delovne uspešnosti. Ocenjevanje in preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred, je treba izvesti pravočasno, saj je treba zaposlene seznaniti z oceno, zoper katero lahko vložijo tudi zahtevo za preizkus ocene. Postopek ocenjevanja oziroma določitve letnih ocen delovne uspešnosti za leto 2022 mora biti zaključen do 15. marca.

Rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred je 15. november 2023, javni uslužbenci, ki bodo napredovali v višji plačni razred s 1.12.2023, bodo plačo iz naslova napredovanja prejeli s plačo za december 2023.

Na seminarju bodo predstavljene pravne podlage in vsi potrebni postopki ter pravila za pravilno izvedbo ocenjevanja in določitev ocen, ki bodo podlaga za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje, saj je pravilna določitev plačnega razreda iz naslova napredovanja podlaga za določanje plače tudi za naprej.

Dnevni red
Termin spletnega seminarja: 22. 2. 2023, ob 9.00 uri
Vsebina:

  • Pravne podlage sistema plač v javnem sektorju,
  • ureditev ocenjevanja delovne uspešnosti in napredovanja v plačni razred,
  • pravila glede ocenjevanje delovne uspešnosti (postopek, kriteriji, določitev ocene),
  • preizkus ocene delovne uspešnosti in veljavnost ocene,
  • ocene delovne uspešnosti in drugi pogoji za napredovanje v višji plačni razred,
  • preverjanja pogojev za napredovanje in ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje, (postopek in roki).

Predavatelji

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena: 59 € + DDV
 
Cena vključuje:
  • udeležbo na spletnem seminarju,
  • strokovno gradivo,
  • 60-dnevni dostop do posnetka spletnega seminarja.
  

Prijava na spletni seminar

Za prijavo na webinar izpolnite spodnji obrazec.
Uporabniki iCentra se lahko na webinar prijavite tudi preko portala za uporabnike.ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih