NOVOST: Aneks h KPVIZ - ureditev delovnih mest in nazivov27. januarja 2023 je bil v Uradnem listu RS, ŠT. 11/23 objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki na delovnih mestih v plačni podskupini D02 in na delovnem mestu Vzgojitelj VII/1 v plačni podskupini D03 uvaja naziv višji svetnik. Sprememba ZOFVI glede naziv višji svetnik sicer velja od 1. 9. 2023 dalje, vendar pa je smiselno uskladiti sistemizacijo delovnih mest v  roku, ki ga določa aneks. Uskladitev sistemizacije je sedaj še posebej pomembna za delovna mesta in nazive vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov vzgojitev, saj je treba izvesti tudi prehod na nov sistem skladno s prehodnimi določbami aneksa.

Novosti vam bo na spletnem seminarju 2. marca predstavila Štefka Korade Purg.
  
Dnevni red
Termin spletnega seminarja: 2. 3. 2023 ob 9.00
Predavateljica: Štefka Korade Purg
Vsebina:
  • Vsebina aneksa h KPVIZ s pregledom sprememb pri delovnih mestih z nazivi,
  • pregled sprememb ZOFVI in Zakona o vrtcih ter Pravilnika o napredovanju v nazive,
  • prehod na novo ureditev - pogodbe o zaposlitvi in aneksi h pogodbam o zaposlitvi.

Predavatelji

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena: 49 € + DDV
 
Cena vključuje:
  • strokovno gradivo,
  • 60-dnevni dostop do posnetka spletnega seminarja.
  

Prijava na webinar

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec.
Uporabniki iCentra lahko naročilo oddate tudi preko portala za uporabnike.ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih