Mala šola plač 2022 (gospodarstvo)Saop v sodelovanju s predavateljico Nino Scortegagno Kavčnik predstavlja Malo šolo plač za gospodarstvo. Na poglobljenem spletnem tečaju boste podrobneje spoznali delovnopravni vidik obračuna plače, povračil stroškov in nadomestil.
 
Udeležbo priporočamo vsem, ki želite poglobiti poznavanje delovnopravnega področja obračuna plač oziroma tistim, ki se želite podrobneje seznaniti z omenjenim področjem.
 
Dnevni red
Termin spletnega seminarja: 25. in 30. maj od 9.00 - 12.15
Predavateljica: Nina Scortegagna Kavčnik
Vsebina:

Mesečna plača delavca je sestavljena in osnovne plače in dodatkov. Delovna in poslovna uspešnost pa sta dela plače le, če za to izpolnjujeta pogoje. Plača, njen obračun in izplačilo je najprej delovnopravni institut. Zato mora, kdor obračunava plače in nadomestila plače, najprej razumeti delovnopravna pravila. Delavec pa je upravičen tudi do povračila stroškov za malico, prevoz in povračila stroškov, ki jih ima na službeni poti. Te je treba najprej določiti v delovnopravnih aktih delodajalca. Šele nato jih davčno obravnavamo. Na seminarju vam bomo predstavili:

1. sklop (25. maj): (OSNOVNA) PLAČA, MINIMALNA PLAČA, DODATKI IN POVRAČILA STROŠKOV
 • Plača:
  • Pojem plače in osnovne plače.
  • Sestavine mesečne plače.
  • Višine in vrste prispevkov delavca in delodajalca na plačo.
  • Rok izplačila plače.
  • Način izplačila plače - denar/na roke, osebni račun doma ali v tujini, …
  • Kdaj lahko delodajalec naredi pobot plače in določbe ZIZ.
  • Določanje višine plače v pogodbi o zaposlitvi in način spremembe višine plače.
  • Obračun neplačane odsotnosti.
 • Minimalna plača:
  • Višina minimalne plače.
  • Minimalna osnova za obračun prispevkov,
  • Doplačilo do minimalne plače in ali je del plače.
  • Kaj je osnova za obračun dodatkov.
  • Kateri dodatki so iz minimalne plače izvzeti.
  • Kateri dodatki se še vedno lahko vštevajo v minimalno plačo.
 • Dodatki:
  • Dodatki določeni v ZDR-1, kolektivnih pogodbah dejavnosti, pogodbah o zaposlitvi in internih aktih delodajalca.
  • Določanje višine dodatkov - koliko je min in koliko max.
  • Od katere osnove se dodatek obračunava?
  • Kateri dodatki se med seboj izključujejo?
  • Dodatek za delovno dobo – določanje višine, način obračuna pri delavcih, ki delajo s krajšim delovnim časom, ali se obračunava tudi od nadomestila plače in nadurnega dela.
  • Dodatek za nadurno delo – določanje višine, nova sodna praksa pri obračunu.
 • Povračila stroškov:
  • Koliko mora delodajalec delavci povrniti za malico? Koliko je min in koliko max?
  • Ali delavcu pripada plačilo za malico 0,76 eur za vsako uro, če dela vsaj 10 ur?
  • Ali delavcu, ki dela 4 ure pripada cela ali pol malice?
  • Ali mora prevoz na delo in z njega nujno povračati po kilometrini? Koliko je neobdavčen znesek izplačila?
  • Kaj pomeni 140 eur?
  • Ali mora delodajalec delavcu izplačevati nadomestilo za ločeno življenje in terenski dodatek?
  • Koliko mora delodajalec delavcu izplačati za kilometrino za uporabo lastnega vozila za službene namene, za dnevnice, … Koliko pa je neobdavčeno?
  
2. sklop (30. maj): OBRAČUN NADOMESTILA PLAČE V BREME DELODAJALCA IN ZZZS TER DRUGIH DENARNIH NADOMESTIL
 • Obračun nadomestila plače v breme delodajalca in ZZZS:
  • Katera nadomestila plače so v breme delodajalca in katera v breme ZZZS ali drugih izplačevalcev?
  • Način izračunavanja osnove za nadomestilo.
  • Kaj se všteva v osnovo za nadomestilo, če bremeni delodajalca in kaj, če je v breme ZZZS?
  • Kdaj je osnova povprečje zadnjih treh plač in kdaj preteklega meseca?
  • Kako izračunavamo nadomestilo plače po 137/7 in 137/8 ZDR-1?
  • Ali se od nadomestila plače obračunava tudi dodatek za delovno dobo?
  • Ali lahko nadomestilo plače izračunavamo iz plače tekočega meseca?
  • Ali zadnje plače delimo z (efektivnimi) urami ali meseci?
  • Ali se v plače všteva tudi plačilo za nadurno delo, dodatek za nadurno delo, delovna in poslovna uspešnost?
  • Ali je treba zaradi izplačila delovne in poslovne uspešnosti nadomestila plače poračunati?
  • Kaj pomeni, da delavcu pripada nadomestilo v višini, kot če bi delal in kako delodajalec to izračuna?
  • Zaradi katerih razlogov na strani delodajalca delavcu pripada nadomestilo plače in v kakšni višini?
  • Ali je nadomestilo plače lahko nižje od minimalne plače, kaj pa od zajamčene plače?
  • Ali mora delodajalec prispevke pri nadomestilu plače tudi plačevati od minimalne osnove za obračun prispevkov?
 • Obračun drugih denarnih nadomestil:
  • Za neizrabljen letni dopust.
  • Za skrajšanje odpovednega roka.
  • Za preveč izrabljen letni dopust.
 

Predavatelji

Nina Scortegagna Kavčnik

je specializirana za področje delovnega prava. Je samozaposlena v svojem podjetju Pravno svetovanje, Nina Scortegagna Kavčnik s.p.. V letih 2014-2021 je bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije, od leta 2007-2014 pa je bila zaposlena v notarski pisarni.


Je predavateljica na fakulteti ter višjih šolah. Predava tudi na strokovnih konferencah kot so Dnevi delovnega prava in socialne varnosti. Je avtorica več kot 300 strokovnih  in nekaj znanstvenih člankov. Napisala je tudi več knjig s pravnega področja: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka. Sodelovala je pri vseh pogajanjih za interventno zakonodajo. Več o njej si lahko preberete na www.ninascortegagna.si.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena udeležbe za uporabnike Saop/Opal/MIT programskih rešitev: 450 € + DDV
Cena vključuje literaturo in 7-dnevni dostop do posnetka spletnega seminarja.

Redna cena: 550 € + DDV


Prijava na seminar

Za prijavo izpolnite zahtevana polja spodaj.
POMEMBNO: Odjave so možne najkasneje 7 dni pred pričetkom izobraževanja.
Uporabniki iCentra se lahko prijavite tudi preko portala.
 ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih