Izvršba in stečaj - nadaljevalni tečaj izvršbeV nadaljevalni stopnji izvršbe bo udeležencem prikazana vložitev predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in natančneje prikazan tudi postopek izvršbe, vključno s predstavitvijo vseh izvršilnih sredstev. Predstavljeni bodo tudi nekateri drugi inštituti izvršilnega postopka: ugovor tretjega, odlog izvršbe, upnikov umik predloga, prekinitev postopka, nadaljevanje izvršbe z novim izvršilnim sredstvom.

V primeru, da ima dolžnik premoženje v tujini, mora upnik terjatev uveljavljati v državi, kjer se nahaja premoženje. Na podlagi evropskega izvršilnega naslova (EIN) je mogoče neposredno predlagati izvršbo v državah članicah EU.

Prikazan bo tudi položaj upnika v primeru drugih začetih postopkov: stečajnih postopkov in postopkov prisilne poravnave, s prikazom posebnosti glede terjatev upnikov v postopku osebnega stečaja in postopku poenostavljene prisilne poravnave.

S praktičnim prikazom:
 • pregledovanja sodne prakse in odločb sodišč na domači strani Vrhovnega sodišča RS
 • pregledovanja insolvenčnih postopkov na AJPES-u
S prikazom vpliva interventne zakonodaje na izvršilni postopek.
Zato bomo na delavnici odgovorili na nekatera najpogostejša vprašanja ter na vsa druga vprašanja udeležencev:
 • Kako je s poslovanjem sodišč in izvršilnih oddelkov v času epidemije?
 • Kateri prejemki so na podlagi interventne zakonodaje izvzeti iz izvršbe?
 • Kaj za upnika pomeni odlog izvršbe na podlagi interventnega zakona in kdaj se izvršba spet nadaljuje?
 • Kaj lahko storim, če v izvršilnem postopku na podlagi verodostojne listine nisem prejel poplačila?
 • Kako pravilno uporabim pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine kot izvršilni naslov in kaj mi ta postopek prinaša?
 • Dolžnik je bil izbrisan iz Poslovnega registra. Ali imam še kakšne možnosti za uveljavitev terjatve?
 • Kako lahko opravim poizvedbe o dolžniku  in njegovem premoženju?
 • Kdaj uporabim možnost, da dolžnik predloži seznam svojega premoženja in kaj mi ta možnost prinaša?
 • Dolžnik je prostovoljno poravnal svojo obveznost. Ali je upnik dolžan umakniti predlog za izvršbo?
 • Dolžnik je umrl. Kakšne so možnosti za nadaljevanje izvršilnega postopka?
 • Dolžnik nima premoženja v Republiki Sloveniji, ima pa odprt račun v tujini. Kakšne so možnosti za uveljavitev terjatve?
 • Sodišče je ustavilo izvršbo na sredstva na dolžnikovem računu. Kakšne so možnosti za nadaljevanje izvršilnega postopka?
 • Zoper dolžnika se je začel stečajni postopek – postopek prisilne poravnave. Kakšna so pravila glede izvršilnih postopkov, ki že tečejo?
 • Kako in v katerih primerih moram prijaviti svojo terjatev v stečajnem postopku, postopku osebnega stečaja ali postopku prisilne poravnave?
 • Zoper dolžnika se je začel postopek osebnega stečaja, vendar dolžnik ne poravnava svojih obveznosti, ki so nastale po začetku postopka osebnega stečaja. Kakšne so možnosti za izterjavo?
 • Dolžnik je postopku poenostavljene prisilne poravnave. Kaj se bo zgodilo z mojo terjatvijo?

Dnevni red
Termin: 21. 4. 2021
Lokacija: spletni seminar
Trajanje: od 9.00 do 12.00 

Vsebina:
 • Zgradba izvršilnega postopka (dovolilni del, izvršilni del)
 • Poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju (poizvedbe na podlagi 4. člena ZIZ, seznam dolžnikovega premoženja – spremembe v Noveli ZIZ-L)
 • Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova (posebnosti predloga – spremembe v Noveli ZIZ-L, priloge predloga, strokovna pojasnila k vzorcu predloga…)
 • Evropski izvršilni naslov – EIN (odločbe, ki se lahko izdajo v obliki EIN, kako uveljaviti terjatev)
 • Sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova (posebnosti postopka – izvršba se začne takoj po izdaji sklepa…)
 • Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi IN (ugovorni razlogi,  pomen odgovora na ugovor…)
 • Upnikov umik predloga za izvršbo (umik ob plačilu dolžnika…)
 • Izvršilna sredstva za izterjavo denarne terjatve:izvršba na premičnine, izvršba na denarno terjatev, posebne določbe o izvršbi na plačo in druge stalne denarne prejemke, izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet, izvršba na nematerializirane vrednostne papirje, izvršba na nepremičnine, izvršba na delež družbenika v družbi.
 • Nadaljevanje postopka izvršbe z novim izvršilnim sredstvom (pravila tretjega odstavka 34. člena ZIZ, vložitev predloga do konca postopka…)
 • Ugovor tretjega, prekinitev in odlog izvršbe  (s prikazom pravil in postopka, odlog izvršbe po interventni zakonodaji…)
 • Položaj  upnika in njegove terjatve: v stečajnem postopku (pravila pobota in prepoved pobota…), v postopku prisilne poravnave, v postopku poenostavljene prisilne poravnave (novost Novele ZFPPIPP-E)
 • Terjatve upnikov in postopek prijave terjatev (priznana, prerekana in verjetno izkazana terjatev, nadaljevanje pravdnega postopka v primeru prerekane terjatve…)
 • Pravila ZFPPIPP glede izvršilnih postopkov ob začetem stečajnem postopku (ureditev glede na fazo izvršilnega postopka ob začetem stečajnem postopku, dolžnosti izvršilnega sodišča…)
 • Položaj upnika v postopku osebnega stečaja nad dolžnikom (terjatve upnikov, ki se plačajo kot strošek stečaja in jih je dolžnik dolžan plačati sam in izterjava teh terjatev, prijava ostalih terjatev v postopku osebnega stečaja…)Predavatelji

Dida Volk

Dida Volk, univ. dipl. pravnica, je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena prijave znaša 79 € + DDV
Cena vključuje:
 • udeležbo na seminarju,
 • strokovno gradivo:
 • Vzorec predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova – s strokovnimi pojasnili
 • Vzorec dopisa za poizvedbe – s strokovnimi pojasnili
 • Članke predavateljice:
  • Upnikov umik predloga za izvršbo
  • Terjatev upnikov v postopku osebnega stečaja
  • Ugovor tretjega zoper izvršbo
 • 60-dnevni dostop do posnetka
  

Prijava na spletni seminar

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za prijavo potrebujete uporabniško ime in geslo.

Kje dobite geslo?
 • Uporabniki programa SAOP iCenter: po kliku na spodnji gumb vpišite uporabniško ime in geslo za oddajo zahtevkov za pomoč in nalaganje novih različic.
 • Ostali, ki se prvič prijavljate k nam na seminar: zahtevajte geslo >>
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih