Sistem plač v javnem sektorju


Med pravicami javnih uslužbencev je posebej pomembna plača, zato mora biti plača javnega uslužbenca določena pravilno in zakonito, in sicer tako ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, kot tudi v času trajanja delovnega razmerja. Plača je namreč povezana tako z uvrstitvijo delovnega mesta oziroma naziva v plačni razred kot tudi z ocenjevanjem delovne uspešnosti, z izpolnjevanjem pogojev za napredovanje v višji plačni razred ter s pravilnim določanjem in izplačevanjem dodatkov in dela plače za delovno uspešnost. Še posebej je treba opozoriti, da bomo v letu 2020 ponovno pričeli izplačevati redno delovno uspešnost.
 
Na seminarju bo predstavljen sistem plač v javnem sektorju, in sicer predpisi in kolektivne pogodbe, ki urejajo sistem plač. Na tem področju je bilo precej sprememb, zato je za zakonito in pravilno urejanje pravic iz tega naslova treba poznati sistemsko ureditev ter posamezne elemente plačnega sistema, način določanja plače javnega uslužbenca ter pogoje in višine posameznih dodatkov.
Dnevni red
Termin spletnega seminarja: 19. 8. 2020 od 9.00 do 11.00
Vsebina:

Predstavitev pravnih podlag, ki urejajo:
 • delovna razmerja (ZDR-1, ZJU, področni zakoni in kolektivne pogodbe),
 • plače v javnem sektorju (ZSPJS, podzakonski predpisi, KPJS in kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev) ter
 • povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja (ZDR-1, ZUJF, kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev).

Plače v javnem sektorju:
 • sestava plače,
 • določitev osnovne plače,
 • dodatki (vrsta in višina dodatkov)
 • delovna uspešnost (redna delovna uspešnost, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu)

Napredovanje v višji plačni razred (ocenjevanje, preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred, aneks h pogodbi o zaposlitvi).

Ostale informacije

Cena: 59,00 € + DDV

V primeru udeležbe na seminarju Plače in kadrovska evidenca v ŽIVO vam spletni seminar podarimo. V primeru udeležbe na seminarju Plače in kadrovska evidenca v SPLETNI OBLIKI pa vam pripada 50% popust.

Cena vključuje:
 • spremljanje spletnega seminarja
 • strokovno gradivo,
 • 30-dnevni dostop do posnetka.

Prijava na seminar

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za prijavo potrebujete uporabniško ime in geslo.

Kje dobite geslo?
 • Uporabniki programa iCenter: po kliku na spodnji gumb vpišite uporabniško ime in geslo za oddajo zahtevkov za pomoč in nalaganje novih različic.
 • Ostali, ki se prvič prijavljate k nam na seminar, zahtevajte geslo >>
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih