Prilagoditev dela in zakonodajni ukrepi v luči izrednih razmer


  
Za namene preprečevanja širjenja novega koronavirusa je Vlada sprejela nekaj drastičnih ukrepov, ki močno posegajo v način in obseg poslovanja podjetij ter javnih ustanov. V krizni situaciji so mnoge organizacije že prilagodile način svojega dela, začasna prepoved opravljanja nekaterih dejavnosti pa delodajalcem nalaga dodatne, nepričakovane izzive, ki jih bo (delno) pomagala prebroditi država z interventnimi gospodarskimi ukrepi.

Na naš naslov je do sedaj prispelo že ogromno vprašanj v povezavi s spremenjenim načinom dela in interventnimi ukrepi, zato smo se odločili, da na vaša vprašanja odgovorimo v sklopu treh spletnih seminarjev. Celovito in konkretno vam bomo predstavili možne načine prilagoditve dela izrednim razmeram, hkrati pa predstavili ukrepe Vlade, namenjene ohranjanju delovnih mest, kritju nadomestil dela plač zaposlenih ter odlogu plačil prispevkov (davkov).

POMEMBNO: Glede na to, da se razmere spreminjajo iz dneva v dan, bomo vsebine 2. in 3. sklopa sproti posodabljali skladno z zadnjimi ukrepi Vlade. Za uporabnike iCentra bomo v kratkem razpisali dodatne spletne seminarje, na katerih bodo predstavljene prilagoditve programa aktualnim razmeram.
    
Dnevni red

1. SKLOP: PRILAGODITEV DELA IZREDNIM RAZMERAM in PRAVILA ZDR-1 - pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

(POSNETEK)
Predavatelj: Irena Kamenščak
Vsebina:
    
Izjemne okoliščine in možnost enostranskega odrejanja drugega dela/dela od doma:
 • zakonska podlaga za enostransko odreditev dela od doma
  • kaj določa ZDR-1?
  • obveznost sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi/aneksa k pogodbi/pravilniki
 • obveznost prijave/obvestila inšpektoratu za delo v primeru uvedbe dela od doma
 • varnost in zdravje pri delu   
 • evidentiranje opravljenega dela od doma in evidenca delovnega časa (redno delo, nadurno delo)
 • povračila stroškov in delo od doma – kaj pripada delavcu in kakšna je davčna obravnava teh povračil? 
 • pravila glede nadomestila plače:
  • delo od doma preventivno – zdrava oseba
  • delo od doma – zdrava oseba v karanteni
 • alternativne možnosti delodajalca, če gre za delovna mesta, kjer delo od doma ni mogoče

Izredne okoliščine in čakanje na delo doma:
 • zakonska podlaga za čakanje na delo doma in obveznosti delodajalca v povezavi z odrejanjem čakanja na delo doma
  • kaj določa ZDR-1?
  • obveznost sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi/aneksa/izdaje odredbe
  • način obveščanja delavca
  • obveznosti obveščanja pristojnih institucij
 • pravica do nadomestila plače

Izredne okoliščine in odsotnost z dela zaradi varstva otrok:
 • zakonska podlaga za odsotnost zaradi varstva otrok
  • kaj določa ZDR-1?
 • nadomestilo plače delavcu, ki je odsoten z dela zaradi varstva otrok

Možnost koriščenja letnega dopusta, nadur:
 • enostransko odrejanje letnega dopusta – kdaj lahko in kdaj ne?
  • kolektivni dopust in letni razpored dela
  • dogovor z delavcem
 • koriščenje presežnih ur

Odpovedi in spremembe delovnega razmerja:
 • pravila glede odpovedovanja delovnega razmerja s strani delodajalca
 • uporaba poslovnega razloga in »posledice« le tega za delodajalca
 • sporazumna prekinitev delovnega razmerja in posledice za delavca
 • možnost znižanja plače v času izjemnih razmer
  

     

2. SKLOP: INTERVENTNI ZAKONI ZA OHRANITEV DELOVNIH MEST IN DELNO POVRAČILO NADOMESTIL PLAČE

(POSNETEK)
Predavatelj: Irena Kamenščak
Vsebina:
   
Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov:
Splošno o zakonu:
 • datum sprejema, objava in veljava (uporaba),
 • namen zakona
 • upravičenci po zakonu
  
Možnost sofinanciranja plače s strani države zaradi napotitve delavcev na čakanje na delo od doma:

 • Kdaj je to mogoče?
 • Kateri zakonski pogoji morajo biti izpolnjeni?
 • Kdo te pravice ne bo mogel uveljavljati?
 • časovna omejitev uveljavljanja pravice
 • postopek uveljavljanja sofinanciranja
 • višina nadomestila, načil izplačevanja
 • obveznosti delodajalca in vračanje sofinanciranja v primeru kršitev obveznosti
  
Možnost sofinanciranja plače s strani države zaradi karantene delavca:

 • uakonski pogoji za uveljavljanje nadomestila
 • pravila glede karantene na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
 • postopek uveljavljanja sofinanciranja
  
Možnost odloga plačila prispevkov pri samozaposlenih:

 • Kdo je upravičenec?
 • Za katere mesece?
 • Kakšni so pogoji? 
  
     

3. SKLOP: UKREPI V POVEZAVI Z ODLOGOM DAVKOV IN PRISPEVKOV

Termin spletnega seminarja: 30. marec 2020 ob 12.00
Predavatelj: Irena Kamenščak
Vsebina:

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju:
 • spremembe rokov za oddajo letnih obračunov in računovodskih izkazov
 • postopek uveljavljanja odloga / obročnega plačila davčnih obveznosti
 • prilagoditve vezane na:
  • določanje osnove samozaposlenih za plačilo prispevkov
  • sistem normirancev
  • letno dohodnino
 
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev:
 • upravičenci
 • pogoji za uveljavljanje ukrepa

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19):
 • zadržanje teka rokov v sodnih, upravnih postopkih

Druga pogosta vprašanja:
 • izolacija po ZZVZZ in nadomestilo plače v breme ZZZS
 • pravilna nadomestila za primer bolniške
 • posebnosti glede obračunavanja plač v času izrednih razmer
 • druge dileme, ki se pojavljajo v praksi

Predavatelji

Irena Kamenščak, pravna in davčna svetovalka

Irena Kamenščak je zaposlena v družbi BDO Svetovanje d.o.o. od leta 2007 dalje in ima dolgoletne ter pomembne izkušnje na področju davčnega svetovanja, delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava.
Irena ima izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava.

Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnostih.

Objavlja strokovne članke z davčnega področja, izvaja predavanja na temo davkov in delovnega prava. V letu 2012 je bila soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena paketa (2 = 3): 119,00 € + DDV
Cena enega sklopa: 59 € + DDV

Ker na razpisanih spletnih seminarjih pričakujemo še mnogo dodatnih vprašanj, smo se tokrat odločili, da za vse udeležence pripravimo povzetek najpogostejših vprašanj z odgovori. Vaša vprašanje nam lahko posredujete vnaprej na seminarji@saop.si.

V kolikor spletnega seminarja ne boste utegnili pogledati  v živo, vam bo omogočen 60-dnevni dostop do posnetka. Udeleženci torej prejmete:
 • strokovno gradivo za vsak sklop
 • 60-dnevni dostop do posnetka
 • povzetek najpogostejših vprašanj z odgovori
  

Prijava na spletni seminar

Za prijavo kliknite na spodnji gumb. Za prijavo potrebujete uporabniško ime in geslo.

Kje dobite geslo?
 • Uporabniki programa iCenter: po kliku na spodnji gumb vpišite uporabniško ime in geslo za oddajo zahtevkov za pomoč in nalaganje novih različic.
 • Ostali, ki se prvič prijavljate k nam na seminar, zahtevajte geslo >>
  ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih