Priprava davčnega obračuna in letnega poročila za s.p. s prikazom v Minimaxu


 
Poslovno leto 2022 je zaključeno in neizogibno se bliža rok (31. marec 2023) za predložitev davčnega obračuna in letnega poročila. Samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, imajo nekoliko lažje delo, saj jim ni potrebno pripravljati letnega poročila za oddajo na AJPES (dovolj je, da preko aplikacije eDavki predložijo davčni obračun). Samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov, pa so dolžni predložiti tako davčni obračun, kakor tudi letno poročilo.

Na spletnem seminarju vas bomo vodili skozi postopke priprave davčnega obračuna in letnega poročila, odgovorili na ključne dileme, ki se v zvezi s tem pojavljajo v praksi ter pokazali ključna opravila, ki jih morate izvesti v programu Minimax.

Na seminarju bomo torej odgovorili na ključna vprašanja:
 • Kako poročati za namene javne objave in statistike?
 • Na kaj morate biti pozorni pri pripravi davčnega obračuna?
 • Kako sestaviti letno poročilo in davčni obračun za s.p.?
 • Kako si lahko pri tem pomagate s programom Minimax?

Udeležbo toplo priporočamo uporabnikom Minimaxa - računovodjem, samostojnim podjetnikom in normirancem.
Dnevni red
Termin spletnega seminarja: 23. februar 2023 od 9.00 do 13.00
Predavatelji: Mojca Muller (ANOVA), Mateja Krapež in Andreja Berce (Saop)

Vsebina:

1.) Letno poročanje za s.p., ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov
 • Katere obvezne evidence mora voditi »normirani« s.p.?
 • Davčna pravila »normirancev« za leto 2022 ostajajo nespremenjena. Kako se pravila spreminjajo po 1.1.2023?
 • Primer priprave davčnega obračuna za »normirani« s.p.

2.) Letno poročanje za s.p., ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov
 • Osnovne notranje kontrole pred pripravo davčnega obračuna
  • Pregled in uskladitev osnovnih sredstev;
  • Pregled in uskladitev terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev;
  • Pregled in uskladitev stanja zalog;
  • Kontrola knjiženja državnih podpor;
  • Kontrola prejetih in danih posojil;
  • Pregled stanja kontov na dan 31.12.2022 in uskladitev s pomožnimi evidencami
 • Davčno priznavanje odhodkov (spremembe v letu 2022)
 • Davčne olajšave (spremembe v letu 2022)
 • Kako pokrivamo morebitno izgubo iz preteklih let?
 • Primer priprave davčnega obračuna za »običajni« s.p.
 • Kako izračunamo novo višino obveznih socialnih prispevkov?
 • Poročanje za namene javne objave in statistike
 • Obseg poročanja in razkritja
 • Kako izpolnimo obvezne priloge k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida?

3.) Priprave na letni obračun v Minimaxu:
 • Na kaj vse moramo biti pozorni pred prehodom v novo poslovno leto v Minimaxu?
 • Uskladitev odprtih postavk v Minimaxu:   
 • Pregled registra osnovnih sredstev v Minimaxu
 • Pregledi preko dvostavnega knjigovodstva
 • Kontrola stanja zalog ter prehod v novo poslovno leto pri zalogah

4.) Postopek letnih obdelav v Minimaxu:
 • Izvedba korakov letnih obdelav:
  • tečajne razlike odprtih postavk,
  • prenos limita,
  • zapiranje stroškov,
  • zapiranje prihodkov
 • Priprava davčnega obračuna,
 • Knjiženje poslovnega rezultata,
 • Statistična poročila,
 • Otvoritev novega leta.

Predavatelji

Andreja Berce

Andreja je svetovalka za spletno aplikacijo Minimax. Po izobrazbi je diplomirana ekonomistka, izkušnje pa si je pridobivala tudi v računovodskem servisu. Dela v podpori, zato uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav s programom Minimax. Stranke tudi individualno uvaja v delo s programom.
Preberi več ...

Mateja Krapež

Mateja Krapež je strokovnjakinja za spletno aplikacijo Minimax, še posebej na področju knjigovodstva in plač. Dela v podpori, kjer uporabnikom svetuje in pomaga pri odpravljanju težav pri svojem delu. Predava na klasičnih in spletnih seminarjih, stranke pa tudi individualno uvaja v delo s programom.
Preberi več ...

Mojca Müller

Mojca Müller je Preizkušena davčnica in spada med aktivne člane sekcije Preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Kot avtorica številnih člankov s področja davkov in računovodstva sodeluje z Zvezo RFR Slovenije, Inštitutom za računovodstvo, ter spletnim portalom za računovodstvo FinD-INFO.
Je tudi direktorica računovodske hiše ANOVA, računovodska hiša, d.o.o., kjer opravlja funkcije strokovnega vodje za davčno svetovanje na področju DDV.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena: 69 € + DDV

Cena vključuje:
 • spremeljanje spletnega seminarja v živo,
 • dostop do posnetka spletnega seminarja (posnetek bo na voljo za večkratni ogled do konca meseca marca 2023),
 • strokovno gradivo.
Ne spreglejte:
Vas zanima tudi postopek priprave letnega poročila za družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)?
V primeru prijave na oba seminarja vam priznamo popust (cena obeh seminarjev: 110 € + DDV)


Prijava na seminar

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec:

Potrebujete več informacij?

Kontaktirajte nas na seminarji@saop.si ali na 05 393 40 18/21 in z veseljem vam bomo odgovorili na vaše vprašanje.ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih