Večnivojski razpis proizvodnjeV septembru in začetku oktobra za uporabnike modula Večnivojski razpis proizvodnje pripravljamo intenzivni 3-dnevni tečaj. Na srečanju se boste podrobneje spoznali z vsemi funkcionalnostmi, ki jih program omogoča, zato je še posebej primeren za vse, ki so v vaši organizaciji nedavno pričeli z njegovo uporabo. Udeležbo priporočamo tudi obstoječim uporabnikom, saj boste z udeležbo na seminarju osvežili svoje znanje in spoznali aktualne novosti.
   
Dnevni red
POMEMBNO: Seminar je razprodan - prijave niso več mogoče.

Termin seminarja:
22., 29. september in 7. oktober 2022
Trajanje: od 9.00 do 14.00
Lokacija: Poslovna stavba Atropola (dvorana ZEVS), Litijska cesta 259, Ljubljana - Dobrunje.
Vsebina:

Dobri temelji so osnova vsakega sistema ERP

 • Kupci, dobavitelji
 • Proizvodni artikli
 • Nabavni artikli
 • Sestavnice
 • Tehnologija
 • Različni načini izračuna stroška dela in stroška kooperacije
 • Delovni koledarji
 • Predkalkulacije

Načrtovanje proizvodnje

 • Naročniška proizvodnja/serijska proizvodnja
 • Hitre simulacije
 • Prenos naročil kupcev v delovne naloge
 • Prenos naročil kupcev v plan proizvodnje
 • Drugi načini polnjenja plana proizvodnje (kanban, uvoz plana ...)
 • Plan proizvodnje – funkcije rezervacij in razpisa proizvodnje
 • Kontrola in razpis proizvodnih potreb (avtomatsko po vseh nivojih)
 • Kontrola in naročanje nabavnih potreb
 • Kontrola časovnih kapacitet (delovne postaje, delovna mesta)
 • Kje se načrtovanje v proizvodnji Saop konča? Možnosti povezave na napredna orodja
 • Samodejno opozarjanje o neustreznih zalogah nabavnih in proizvodnih artiklov v prihodnosti
 
Lansiranje proizvodnje
 • Posamično ali serijsko tiskanje nalogov (sprememba statusa)
 • Tiskanje več vrst dokumentacije hkrati
 • Tiskanje nalepk
 • SCADA/MES
 
Spremljanje kooperacije
 • Klasična (kosovna) kooperacija
 • Tehnološka kooperacija
 • Delo s ceniki v kooperaciji
 
Spremljanje dela delavcev
 • Zakaj bi spremljali delo delavcev?
 • V čem se razlikuje knjiženje brez ali s spremljanjem dela delavcev?
 • Funkcije, vključene v osnovno različico iCentra
 • Povezava na TS3 (zajem podatkov na delovnem mestu)
 • Povezava z obračunom plač
  
Delo v skladišču
 • Različni načini knjiženja porabe sestavin po nalogu
 • Različni načini knjiženja prejema po delovnem nalogu
 • Serijsko knjiženje (»rollback«)
  
Analize, poročila med/po opravljeni proizvodnji
 • Napredovanje delovnega naloga
 • Pokalkulacije in kaj nam lahko pokažejo?
 • Doseg časovnih norm po izdelkih
 • Analiza dela delavcev
 • Analiza zastojev
 • Dejanska zasedenost delovnih postaj
  
Proizvodno knjigovodstvo (osnove)
 • Različne metode vrednotenja zalog; planske cene vs. dejanske proizvodne cene
 • Pozabljamo na naknadno usklajevanje proizvodnih cen?
 • Nedovršena proizvodnja
 • Katera poročila/izpise potrebuje računovodstvo
  
Nekaj o sledljivosti sestavin/izdelkov

 • Nabavni in proizvodni artikli
 • Samodejno dodeljevanje serij izdelkov + nastavljivi sistemi dodeljevanja serije
 • Kaj pa serijske številke (več sistemov)?
   
Uporaba fantomov

 • Kaj so fantomi?
 • Kako izdelujemo materialne sestavnice s fantomi?
 • Razpis in spremljanje delovnih nalogov s fantomi
  
Uporaba alternativ
 • Alternative v materialni sestavnici
 • Alternative na delovnem nalogu
 • Kontrola razpoložljivosti materiala z vpogledom v stanje alternativ
   
Kalkulacija porekla
 • Po sestavnici
 • Po delovnih nalogih
Pripomočki znotraj programa VRP
   
Uporaba dokumentnega sistema (eRegistrator) v proizvodnji
 • Kaj je eR?
 • Osnovne funkcije eR, ki so vključene v osnovni različici iCentra
 • Dokumenti na artiklu in materialni stavnici
 • Dokumenti na tehnološki sestavnici
 • Dokumenti na delovnem nalogu
  
Obvladovanje kakovosti QM – povzetek
 • Kaj je QM?
 • Šifranti, nastavitve
 • Potrditev prvih vzorcev
 • Vhodna kontrola
 • Ocenjevanje dobaviteljev
 • Kontrola v proizvodnji (prevzem procesa, medfazna in končna kontrola)

Vertikalne rešitve
 • Projektna proizvodnja
 • MES
 • API (primeri iz prakse)
  
Pregled novosti

Prihajajoče funkcionalnosti   

Razprava in odgovori na vprašanja

Predavatelji

mag. Peter Jenko

Mag. Peter Jenko je strokovnjak za področje koordinacije poslovnih funkcij znotraj proizvodnih, trgovskih in storitvenih podjetij. Po opravljeni diplomi Strojne fakultete Univerze v Ljubljani je deloval kot profesor na Srednji strojni šoli v Ljubljani kjer je poučeval predmeta mehanike in strojnih elementov.
Mag. Peter Jenko je strokovnjak za področje koordinacije poslovnih funkcij znotraj proizvodnih, trgovskih in storitvenih podjetij. Po opravljeni diplomi Strojne fakultete Univerze v Ljubljani je deloval kot profesor na Srednji strojni šoli v Ljubljani kjer je poučeval predmeta mehanike in strojnih elementov.

Po opravljenem magistrskem študiju na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani pa preko svojega podjetja JENNY d.o.o sodeluje z različnimi slovenskimi proizvodnimi, trgovskimi in storitvenimi podjetji. Sodelovanje se nanaša na svetovanje na področju organizacije dela znotraj posameznih poslovni funkcij podjetja, optimizacije dela, ERP/MRP sistemih ter vodenja kakovosti. Sodeloval je na različnih domačih in mednarodnih strokovnih konferencah tudi na univerzah Nottingham (Velika Britanija), Barkeley (ZDA), Lueven (Belgija), Haag (Nizozemska) ter Stockholm (Švedska). Od leta 1996 sodeluje tudi s podjetjem SAOP kot strokovnjak za informacijske rešitve zadolžen za implementacijo in razvoj ERP/MRP (proizvodnih) informacijskih sistemov.

IZKUŠNJE
Peter Jenko je svoje izkušnje nabiral tako na akademskem nivoju (v času magistrskega študija na Strojni fakulteti) kot v praksi pri implementiranju in razvoju ERP/MRP procesov in informacijskih sistemov v različnih slovenskih in tujih podjetjih.
Panoge v katerih izvaja svetovanja so: različne vrste proizvodnje (ponavljajoča - serijska, neponavljajoča - projektna, diskretna - kosovnice,  procesna – recepture), trgovine (veleprodaja, maloprodaja) ter storitve (servisi, gradbeništvo, montaža,…).

PODROČJA SVETOVANJA
Področje svetovanja zajema pomoč pri organizaciji poslovanja in vzpostavitvi ustreznih ERP/MRP procesov v proizvodnih, storitvenih in trgovskih podjetjih oziroma svetovanje pri reinženeringu (reorganizaciji) tistih obstoječih procesov ali njihovih delov, ki ne dajejo zadovoljivih rezultatov.  Svetovanje se nanaša tudi na pomoč pri izbiri in implementaciji (uvedbi) ustreznih informacijsko komunikacijskih tehnologij (celostnih informacijskih rešitev) v poslovno okolje podjetja oz. samostojnega podjetnika.
V okviru organizacije poslovanja se svetovanje naša tudi na pomoč pri vzpostavitvi in vodenju procesov kakovosti s ciljem pridobitve certifikata različnih vrst standardov kakovosti (npr. serije ISO 9000) ter celovitega obvladovanja kakovosti (TQM).  

VEČJI REFERENČNI KLIENTI
OMEGA AIR, TIK Kobarid, INCOM, STRIP'S, TOPDOM, INTEREXPORT, DEWESOFT, ILMEST, LAFARGE CEMENT, MENINA, MLADINA, M SORA, UNI&FORMA, NOVAK M, RIEDL, OLMA, PETRIČ, BIJOL

AD-PLASTIK, AGRORUŠE, ALMAT, ARMETON, AS IMPEX, BARONE, BOLHA, COPIA, DILEX-REM, DON DON, DUOL, ELASTIK, ELLE GI, FLORINA, GAVRILOVIČ, GUT&PET, HYDROVOD, IMP ITAK, INTERALTA, INTERINA, INTRA LIGHTING,  ISKRA BOVEC, JAVNA RAZSVETLJAVA, JE&GR, KELE-KELE, KOMUNALA KOPER, KOPS, KOVIKOR, KOVINOPLASTIKA BENDA, KRASLES, KREMEN, MALI E TIKO, MAPRO, MARCHIOL, MAREX, MEGA-METAL, MELU, MESARSTVO ČADEŽ, OBČINA ŠKOFJA LOKA, OBČINA NOVA GORICA, OBLAK COMMERCE, PRENOVA GRADBENIK, PSE POSLOVNE KOMUNIKACIJE, SAM, SANDILINE, SCHWARZ, SLOWEISS, SILCO, SŽ – ŽIP, TOSIN, TROJA, ZATEX
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena (po osebi) za 3-dnevni seminar: 320 € + DDV.
Dodatnim udeležencem iz vašega podjetja pripada 15% popust.

Cena vključuje:
 • udeležbo na 3-dnevnem seminarju,
 • strokovno gradivo,
 • malico in okrepčila med odmori.

Prijava na seminar

Za prijavo izpolnite podatke obrazca:


Lokacija

Ljubljana (Saop d.o.o.)

Dvorana ZEVS
Poslovna stavba ATROPOLA
Litijska cesta 259
1261 Ljubljana - Dobrunje
ZemljevidERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih