Poglobljeno o osnovnih sredstvih in drobnem inventarjuPravne osebe, samostojni podjetniki, zavodi in druge institucije so dolžne uskladiti podatke, zapisane v poslovnih knjigah, z dejanskimi stanjem, ki se ugotavlja s popisom sredstev in obveznosti do virov sredstev. Redni letni popis se izvrši enkrat letno.

Za uporabnike iCentra smo uredili posnetke spletnih seminarjev v 3. sklopih, na katerih boste podrobneje spoznali inventurni postopek v iCentru. Na seminarju vam bomo svetovali, kako najhitreje urediti inventuro, kdaj je najbolj priporočljivo narediti arhiv podatkov, ter kako ukrepati v primeru, da se je poknjižila napačna inventura.
  

Dnevni red
1. sklop: Od vnosa do obračuna
Termin spletnega seminarja: 19. 10. ob 9.00

Prvi sklop je namenjen vsem, ki se ukvarjate z osnovnimi sredstvi – tistim, ki se šele uvajate v delo, kot tudi tistim, ki potrebujete osvežitev za delo s programom OSD (Osnovna sredstva) in bi radi spoznali vse neodkrite in nove funkcionalnosti omenjenega modula.
 • Pregled šifrantov osnovnih sredstev
 • Vnos osnovnega sredstva / drobnega inventarja
 • Kopiranje osnovnih sredstev in hkratni vnos več kosov
 • Razlika med tipom O (osnovno sredstvo) in tipom D (drobni inventar)
 • Menjava nahajališča, SM pri osnovnem sredstvu in drobnem inventarju. Na kaj moramo biti pozorni ko prenašamo drobni inventar iz enega nahajališča na drugo nahajališče. Vnos nove nabave pri drobnem inventarju in povečanje vrednosti pri osnovnem sredstvu.
 • Izločanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja med letom in izpisi, ki se jih pri tem poslužujemo.
 • Začasni in dokončni obračun amortizacije. Kako zaženemo in pobrišemo obračun amortizacije.
 
  
2. sklop: Olajšajmo si delo z osnovnimi sredstvi s pomočjo OLAP analiz
, knjiženje amortizacije nabave in odpisov osnovnih sredstev

V drugem sklopu vam bomo pokazali vse neodkrite funkcionalnosti osnovnih sredstev. Pogledali si bomo tudi novosti, ki ste jih morda spregledali. Osvojili boste tudi osnovne funkcije OLAP analiz in spoznali vse prednosti le-teh. Pogledali si bomo tudi kako lahko hitro in enostavno prekontrolirate podatke v osnovnih sredstvih. Spoznali boste novo temeljnico za knjiženje amortizacije, nabave in odpisov osnovnih sredstev.
 
 • Kako najhitreje prenesemo vsa osnovna sredstva ali drobni inventar iz enega nahajališča na drugo nahajališče (ali SM, SN)? Kako opazimo napačne prenose DI v registru, ter kako jih popravimo?
 • Menjava amortizacijske stopnje in amortizacijske skupine
 • Kontrola amortizacijske stopnje - Kako vemo po kateri stopnji nam program računa amortizacijo (razlika med stopnjo amortizacije in amortizacijsko skupino)
 • Prednosti OLAP analiz v osnovnih sredstvih (naučimo se osnovnih in najpogostejših funkcij OLAP analiz)
 • Kje imamo OLAP analize in katere podatke lahko pregledujemo, izpisujemo, izvažamo?
 • Kontrole v osnovnih sredstvih (kontrola usklajenosti, kontrola stanja)
 • Kje dobimo izpis vseh novih nabav in izločitev
 • Nastavitve knjiženja amortizacije, nabave in odpisov
 • Pregled temeljnice pred knjiženjem v DK
 • Knjiženje
  
3. sklop: Inventura v Osnovnih sredstvih (ročna ali z ročnimi terminali)

V tretjem sklopu vam bomo pokazali konkreten postopek inventure v programu iCenter. Spoznali boste kako pravilno ročno vnesti inventuro osnovnih sredstev in sam postopek inventure z ročnimi terminali, da bo vaša inventura potekala hitro, natančno ter učinkovito. Pogledali si bomo tudi vse novosti v programu pri inventuri.

Ročni vnos inventure:
 • Kje izpišemo popisne liste?
 • Naša priporočila za vnos inventure v program s pomočjo preglednice inventure ali direktno na osnovno sredstvo oz. drobni inventar
 • Kako najhitreje uredimo inventuro v preglednici in katerih pravil se moramo držati?
 • Izpis inventurnega elaborata
 • Kako knjižimo inventurne razlike in kako naredimo kontrole po knjiženju?
 
Inventura z ročnimi terminali:
 • Hitro in enostavno oblikovanje etiket v programu Osnovna sredstva
 • Urejanje nastavitev za izvoz in uvoz podatkov na ročni terminal
 • Priprava preglednice inventure
 • Uvoz inventure in odpisov iz ročnega terminala
 • Zamenjava nahajališč in SM pri osnovnih sredstvih in drobnemu inventarju.
   

Predavatelji

Nina Remškar

Nina je svetovalka za področje SAOP Knjigovodstvo. Dela v podpori in s tem uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav, s katerimi se srečujejo pri delu s SAOP programi. Poleg tega pri strankah izvaja implementacije programov in predava na seminarjih.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena in prijava:
Ob naročilu posnetkov, lahko izbirate med posameznimi sklopi, odvisno od vašega predznanja in zahtev. V primeru naročila več posnetkov, vam pripadajo dodatne ugodnosti.

Vsi (3) sklopi
= 109 € + DDV
2 sklopa po izbiri = 89 € + DDV
1 sklop po izbiri = 59 € + DDV


Kaj je zajeto v ceni:
 • spremljanje spletnega seminarja v živo,
 • strokovno gradivo,
 • 60-dnevni dostop do posnetkov spletnega seminarja.

Naročilo posnetka

Za naročilo izpolnite spodnji obrazec.
Uporabniki iCentra lahko naročilo opravite tudi preko uporabniškega portala.ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih