Vloge za odpis, odlog ali obročno plačilo davka 4. 4. 2012

Davčnemu zavezancu se  lahko odobri plačilo odmerjenega davka v več obrokih. V določenih primerih pa je upravičen do odloga ali celo do odpisa davčne obveznosti. V zvezi s tem ima 3 možnosti:

 1. Plačilo na 3 obroke (ne preverja se socialnega položaja vložnika),
 2. Plačilo na 12 obrokov ali odlog plačila za 12 mesecev (treba je priložiti instrument zavarovanja ali dovoliti vknjižbo zastavne pravice),
 3. Odpis, odlog plačila za 24 mesecev ali plačilo na 24 obrokov (preverja se socialni položaj posameznika).

POMEMBNO! Odlog, odpis ali obročno plačilo niso mogoči za izrečene globe in stroške postopka o prekršku, ki jih izreka davčni organ, za akontacije davkov ali davčni odtegljaj, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (če gre za vloge, vložene po 1. 1. 2013, ko je stopil v veljavo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2), za obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti, ter za obveznosti, katere davčni organ le izterjuje. Odpis in delni odpis pa tudi nista mogoča za obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti in za obveznosti, za katere odgovarjajo družbeniki izbrisanih družb.

OBRESTI – Za čas odloga oziroma obročnega plačila zavezanec plača tudi obresti po evropski medbančni obrestni meri za ročnost enega leta, v višini, ki je veljala na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu.

Plačilo na 3 obroke (socialnega stanja se ne ugotavlja)

 • ZAKAJ? To je najenostavnejši in najhitrejši način obročnega plačila obveznosti.
 • KAJ LAHKO? Vloga se lahko vloži za letni poračun dohodnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na dediščine in darila, davek od premoženja, davek na dobiček iz kapitala, ipd.
 • KAJ NE GRE? Ni mogoče za prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (če gre za vloge, vložene po 1.1.2013, ko je stopil v veljavo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2), akontacije davkov, davčni odtegljaj in ostale obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, izrečene globe in stroške postopka o prekršku, ki jih izreka davčni organ, za obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti, ter za obveznosti, katere davčni organ le izterjuje.
 • KJE? Obrazec je objavljen na spletni strani DURS.
 • KAKO? Obrazec je treba vložiti (osebno ali po pošti) pri Upravi za davčno računovodstvo in finance:
  • za zavezance iz pristojnosti uradov Celje, Koper, Maribor, Murska Sobota, Postojna, Ptuj, Velenje in Dravograd na DURS, URF, Referat za upravljanje terjatev I, Aškerčeva ulica 12, Celje 3000;
  • za zavezance iz pristojnosti uradov Brežice, Kočevje, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto in Hrastnik na DURS, URF, Referat za upravljanje terjatev II, Koroška cesta 21, Kranj 4000.Obrazec je mogoče oddati tudi prek sistema eDavki.
 • KDAJ – Roka za vložitev obrazca ni. Priporočamo pa, da ga zavezanec vloži čim hitreje. Najbolje je takoj, ko zavezanec prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku.

Plačilo na 12 obrokov ali odlog plačila za 12 mesecev (treba je priložiti instrument zavarovanja ali dovoliti vknjižbo zastavne pravice)

 • ZAKAJ - če zavezanec sicer ne izkaže ogroženega preživljanja, vendar predloži ustrezen instrument zavarovanja ali omogoči vknjižbo zastavne pravice
 • KAJ LAHKO – Vloga se lahko vloži za letni poračun dohodnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na dediščine in darila, davek od premoženja, davek na dobiček iz kapitala, ipd.
 • KAJ NE GRE – Ni mogoče za akontacije davkov ali davčni odtegljaj, izrečene globe in stroške postopka o prekršku, ki jih izreka davčni organ, za prispevke za zdravstveno zavarovanje, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (če gre za vloge, vložene po 1. 1. 2013, ko je stopil v veljavo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2), za obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti, ter za obveznosti, katere davčni organ le izterjuje.
 • KJE - Obrazec je objavljen na spletni strani DURS.
 • KAKO - Obrazec je treba vložiti (osebno ali po pošti) na pristojnem davčnem uradu ali izpostavi. Obrazec je mogoče oddati tudi prek sistema eDavki.
 • KDAJ – Roka za vložitev obrazca ni. Priporočamo pa, da ga zavezanec vloži čim hitreje. Najbolje je takoj, ko zavezanec prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku.

Odlog do dveh let, plačilo na 24 obrokov ali odpis (socialno stanje se ugotavlja)

 • ZAKAJ - če bi se s plačilom ogrozilo njegovo preživljanje in preživljanje njegovih družinskih članov
 • KAJ LAHKO – Vloga se lahko vloži za letni poračun dohodnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na dediščine in darila, davek od premoženja, davek na dobiček iz kapitala, ipd.
 • KAJ NE GRE – Ni mogoče za akontacije davkov ali davčni odtegljaj, izrečene globe in stroške postopka o prekršku, ki jih izreka davčni organ, za prispevke za zdravstveno zavarovanje, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (če gre za vloge, vložene po 1. 1. 2013, ko je stopil v veljavo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2), za obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti, ter za obveznosti, katere davčni organ le izterjuje. Odpis in delni odpis pa tudi nista mogoča za obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti in za obveznosti, za katere odgovarjajo družbeniki izbrisanih družb.
 • KJE - Obrazec je objavljen na spletni strani DURS.
 • KAKO - Obrazec je treba vložiti (osebno ali po pošti) na pristojnem davčnem uradu ali izpostavi. Obrazec je mogoče oddati tudi prek sistema eDavki.
 • KDAJ – Roka za vložitev obrazca ni. Priporočamo pa, da ga zavezanec vloži čim hitreje. Najbolje je takoj, ko zavezanec prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku.
 • POGOJI – Odpis, odlog in obročno plačilo davka se dovoli, če bi se s plačilom davčne obveznosti lahko ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov, pri čemer se na podlagi vloge in pridobljenih podatkov ugotavlja višino dohodkov, prihrankov in premoženje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov, lahko pa se upoštevajo tudi socialne razmere in zdravstveno stanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov. Pogoji za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo ob upoštevanju višine mesečnih dohodkov:

Mesečni dohodek na družinskega člana ne presega:

ODPIS

261,56 €

DELNI ODPIS

392,34 €

ODLOG IN OBROČNO PLAČILO

523,12 €

 

Podrobnejši kriteriji in obrazec vloge so določeni v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku, v členih 29. do 39. Vlogo davčni zavezanec vloži pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register.

 

PODLAGA

KAJ

MOŽNOST

POGOJ

drugi odst. 103. člena ZDavP-2

Primeri obveznosti, ki jih lahko obravnavamo:

 • letni poračun dohodnine
 • davek od dobička iz kapitala
 • dohodnina od obresti
 • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
 • davek na dediščine in darila
 • davek od premoženja

Ni mogoče obravnavati:

 • akontacij davka
 • davčnih odtegljajev
 • davčne globe in stroškov postopka o prekršku
 • obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti
 • obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti
 • prispevkov za zdravstveno zavarovanje
 • prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • obveznosti, za katere davčni organ opravlja le izvršbo

obročno do 3 mesečne obroke

 

Vloga.pdf

Vloga.doc

prvi odst. 103. člena ZDavP-2

Primeri obveznosti, ki jih lahko obravnavamo:

 • letni poračun dohodnine
 • davek od dobička iz kapitala
 • dohodnina od obresti
 • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
 • davek na dediščine in darila
 • davek od premoženja

Ni mogoče obravnavati:

 • akontacij davka
 • davčnih odtegljajev
 • davčne globe in stroškov postopka o prekršku
 • obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti
 • prispevkov za zdravstveno zavarovanje
 • prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • obveznosti, za katere davčni organ opravlja le izvršbo

* obročno do 12 mesečnih obrokov

 

* odlog do 12 mesecev

* ustrezen instrument zavarovanja

ALI

* vknjižba zastavne pravice

Vloga.pdf

Vloga.doc

101. člen ZDavP-2

Primeri, ki jih lahko obravnavamo:

 • letni poračun dohodnine
 • davek od dobička iz kapitala
 • dohodnina od obresti
 • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
 • davek na dediščine in darila
 • davek od premoženja

Ni mogoče obravnavati:

 • akontacij davka
 • davčnih odtegljajev
 • davčne globe in stroškov postopka o prekršku
 • obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti
 • prispevkov za zdravstveno zavarovanje
 • prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • obveznosti, za katere davčni organ opravlja le izvršbo

* obročno do 24 mesečnih obrokov

 

 

* odlog do 24 mesecev

 

* izpolnjevanje kriterijev ogroženosti preživljanja iz Pravilnika o izvajanju zakona o davčnem postopku

Vloga.pdf

Vloga.doc

Dodatno ni mogoče obravnavati:

 • obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti
 • za obveznosti, za katere odgovarjajo družbeniki izbrisanih družb

* odpis

* delni odpis

Vir: DURS


ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih