Obrazci in dokumenti

Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register

Za vpis subjekta v sodni register izpolnite obrazec. več...

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev

Zavezanci za dohodnino, ki so v letu 2014 odsvojili vrednostne papirje, druge deležev kapitalu in investicijske kupone, morajo vložiti  napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov najpozneje do 2. marca 2015. več...

Vloga - posebna olajšava za vzdrževane družinske člane

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2014 vložijo le zavezanci, ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine (od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki želijo te podatke spremeniti. več...

Napoved za odmero dohodnine za leto 2014

Na eDavkih so objavili spletni obrazec za testni izračun dohodnine za leto 2014. Pverite ali jo boste doplačali ali dobili vrnjeno. več...

Oddajanje premoženja v najem

Vsi zavezanci, fizične osebe, ki so v letu 2013 drugim fizičnim osebam oddajali v najem premično ali nepremično premoženje oziroma so navedeno premoženje oddajali v najem izven Republike Slovenije, morajo napoved posredovati davčnemu organu do 15. 1. 2014. V primerjavi s preteklimi leti so tri bistvene novosti: novi obrazec, ki je objavljen na spletni strani DURS in je na voljo tudi na vseh davčnih uradih; gre za dokončen davek, kar pomeni, da se dohodek ne všteva v letno dohodninsko osnovo; normirani stroški po novem znašajo 10 %. več...

Vloge za odpis, odlog ali obročno plačilo davka

Davčnemu zavezancu se lahko odobri plačilo odmerjenega davka v več obrokih. V določenih primerih pa je upravičen do odloga ali celo do odpisa davčne obveznosti. V zvezi s tem ima 3 možnosti... več...

Izjava o določitvi transakcijskega računa zavezanca za vračilo preveč plačane dohodnine

Izjavo o določitvi transakcijskega računa (TRR) za vračilo preveč plačane dohodnine vložijo le tisti zavezanci, ki NE želijo, da se jim vračilo izvrši na njihov zadnji veljavni TRR odprt pri banki v Sloveniji. več...

Davek na promet nepremičnin

S 1.7.2013 je začel veljati nov obrazec za promet nepremičnin. Zavezanec je prodajalec ali prodajalka nepremičnine.Vložitev napovedi je potrebna po opravljenem prometu nepremičnin ter pri odplačni ustanovitvi in odplačnem prenosu ali oddajanju v najem stavbne pravice po zakonu, ki ureja stvarnopravna razmerja. Davčni zavezanec mora vložiti napoved v 15 dneh po nastanku davčne obveznosti pri davčnem organu, na območju katerega nepremičnina leži. več...
1 | 2
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih