Nova zakonodaja

Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

V Uradnem listu RS 83/2014 z dne 24. 11. 2014 je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. več...

Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

V Uradnem listu RS 83/2014 z dne 24. 11. 2014 je bil objavljen Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. več...

Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode

Minister za izobraževanje, znanost in šport v soglasju z ministrom za notranje zadeve izdaja Odredbo o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode. več...

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA...

V veljavo je stopil Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki... več...

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A)

Uradnem listu Republike Slovenije 51/2014 z dne 7.7.2014, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A).
več...

Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-B)

Uradnem listu Republike Slovenije 46/2014 z dne 23.6.2014, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-B). več...

Zakon o spremembah zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-C)

V Uradnem listu Republike Slovenije 46/2014 z dne 23.6.2014, je bil objavljen Zakon o spremembah zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-C). več...

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1A)

V Uradnem listu Republike Slovenije 46/2014 z dne 23.6.2014, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1A). več...

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)

Državni zbor RS je na seji dne 23. aprila 2014 objavil Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). več...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | 26
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih