Začetek letošnjega leta v večini gospodarskih panog optimističen 5. 2. 2019

Začetek letošnjega leta v večini gospodarskih panog optimističen
Statistični urad Republike Slovenije je objavil, da je bil začetek leta 2019 v večini gospodarskih panog pri nas optimističen. V primerjavi z decembrom 2018 je bilo zaupanje v januarju 2019 višje v panogah trgovina na drobno, industrija in gradbeništvo, nižje je bilo samo v storitvenih dejavnostih.  
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila januarja 2019 za 13 odstotnih točk višja kot decembra 2018 in za 5 odstotnih točk nižja kot januarja 2018 ter 13 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Tudi v januarju 2019 je največ podjetij v trgovini na drobno kot glavna omejitvena dejavnika svoje dejavnosti navedlo konkurenco v sektorju in visoke stroške dela. Sledilo je nizko povpraševanje. 11 % podjetij v trgovini na drobno ni omenjalo omejitev, ki bi ovirale njihovo dejavnost.
 
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v januarju 2019 na mesečni ravni višja (za 2 odstotni točki), na letni ravni pa nižja (za 5 odstotnih točk). Od dolgoletnega povprečja pa je bila za 31 odstotnih točk višja. Največ gradbenih podjetij je kot omejitveni dejavnik pri poslovanju navedlo pomanjkanje usposobljenih delavcev. Sledili so slabi vremenski pogoji, velika konkurenca v dejavnosti in visoki stroški dela. Težav (omejitev) pri poslovanju ni imelo 11 % gradbenih podjetij.
 
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v januarju 2019 za 1 odstotno točko nižja kot v decembru 2018 in za 1 odstotno točko višja kot januarja 2018 ter za 15 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Največ podjetjem s storitvenimi dejavnostmi je njihovo poslovanje oteževalo nezadostno povpraševanje; sledile so finančne ovire in težave zaradi pomanjkanja delovne sile. Odstotek podjetij, ki se niso srečevala z omejitvami, se je v januarju 2019 glede na december 2018 povečal s 33 % na 36 %.
 
Vir: Statistični urad RS
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih