Kako popraviti DDV? 26. 4. 2017

Kako popraviti DDV?
Večna dilema kako popraviti davek (npr. DDV)? Po neki zelo »kuhinjski« logiki bi morala biti vedno možnost, da se napaka popravi. Pri teh popravkih pa pogosto pozabimo, da sodna praksa Sodišča EU zahteva, da ne sme priti do prikrajšanja proračuna. Načelno se lahko popravi skoraj vse, vprašanje je le, za koliko nazaj in koliko nas bo to stalo.

Poglejmo nekaj primerov, saj se vrag vedno skriva v podrobnostih oz. kot FURS rad zapiše, da je vse odvisno od konkretnih okoliščin in je zato pojasnilo le splošne narave.
  

Po pomoti obračunan DDV ali previsoko obračunan DDV:

Verjetno je prvo vprašanje: »Kako pa je to sploh možno?«  V praksi pa s težavo priznavamo, da je to še prehitro možno. Tak primer so na primer računi za navidezne storitve, torej račun za storitev, ki ni bila nikoli opravljena. Cilj takih dogovorov je pogosto v zmanjševanju osnove za DDPO. Če storitev ni bila opravljena, je DDV neupravičeno obračunan. Tak DDV za prejemnika ne predstavlja vstopnega DDV. Na drugi strani pa mora imeti izdajatelj takega računa možnost, da popravi svoj izhodni DDV. Pri popravku, ki ga izvede dobavitelj mora slednji paziti, da zaradi popravka ne bo prikrajšan proračun. V smislu slovenske DDV zakonodaje to pomeni, da mora dobavitelj opozoriti prejemnika, da bo popravil odbitek DDV (navedba na dobropisu).
  

DDV ni obračunan, pa bi moral biti:

Razlogi za to so lahko različni.

1. En primer je, da izdamo račun brez DDV, čeprav bi moral biti obračunan. Tak primer so pogosto odškodnine, ki po vsebini sploh niso odškodnine, temveč gre običajno za dogovor med dvema, ki se dogovorita, da bo eden drugemu pustil nekaj narediti, drugi pa mu bo za to plačal. V takih primerih je to z vidika DDV storitev, na katero je treba obračunati DDV (dopustitev dejanja), pa čeprav smo na račun napisali odškodnina. Ko odkrijemo tako napako, obračunamo DDV in poročamo v DDV-O obrazcu kot popravek napake in se zato avtomatično obračunajo obresti. FURS torej tak popravek vidi in po naših izkušnjah to običajno ni razlog za uvedbo inšpekcijskega postopka
 
2. Najbolj pogosto pa se dogaja, da enostavno prepozno izdamo račun in posledično prepozno obračunamo DDV. Običajno moramo DDV obračunati v mesecu, v katerem je bila dobava oziroma opravljena storitev. Če račun izdamo kasneje, to pomeni, da moramo v DDV-O obračun poročati popravek napake in se obračunajo obresti. V nobenem od teh primerov pa na vrhu DDV-O obrazca ne označujemo, da gre za samoprijavo.
 
3. Tretja zelo pogosta napaka je prepozna samoobdavčitev za pridobitve blaga iz EU. Tudi v teh primerih je treba po pojasnilu FURS, to poročati kot popravek napake in se obračunajo obresti (kot popravek se poroča znesek DDV pri čemer se osnova in znesek izhodnega ter vstopnega DDV poročajo v DDV-O obrazcu v npr. zap. št. 32, 23 in 41).

Prejeti računi iz preteklosti in odbitek:

Pri teh računih velja splošno pravilo, da se DDV lahko odbije najkasneje v decembru, po poteku leta, na katerega se račun nanaša. To pomeni, da od računov, ki ste jih prejeli v letu 2016 lahko vstopni DDV odbijate še do decembra 2017. Teh naknadnih odbitkov se ne poroča nič posebej v DDV obrazcu. v DDV-O obrazec se v »redni« del vpiše le nabava v npr. zap. št. 31 in odbitek v zap. št. npr. 41.

Zatakne se pri računih, ki jih izdajatelj sedaj izda in se nanašajo na npr. leto 2015. Če lahko dokažete, da je bil račun sedaj izdan, potem je po naši oceni odbitek še vedno možen.
 

Izjave, ki jih ni, pa naj bi bile:

Izjave za obračun DDV od najemnin ali za prodajo »starih« nepremičnin po 76. a členu ZDDV-1 predstavljajo področje, kjer napak skoraj ne sme biti. Če nismo predložili izjave, jo lahko kasneje, vendar ta ne more veljati za nazaj v smislu popravka napake, da sedaj predložim izjavo, čeprav bi jo moral že pred pol leta. Opcija za obdavčitev z DDV pri nepremičninah je opcijska in zato lahko zakonodaja zahteva točno določene pogoje, ki jih mora davčni zavezanec izpolnjevati. Glede na sodbo Sodišča EU izjava ni samo nek dodaten administrativen pogoj, temveč je temelj za upoštevanje izjeme. To pomeni, da če izjave ni, se na najemnino ne sme obračunati DDV (tudi, če mislite, da je bolje obračunati DDV, ga v tem delu ne smete). To pa naprej pomeni, da opravljate oproščen promet in za ta del nimate pravice do odbitka.

Tanja Urbanija
tanja.urbanija@bdo.si
  
    

Imate tudi vi dileme, kako popraviti DDV?

Več o tem bo ga. Tanja Urbanija govorila na konferenci DAVČNI RAZPLET, ki bo 23. maja v Portorožu. Predavale bodo tudi: Fenja Broštner in Majda Gomišček.  Čaka vas 12 zanimivih predavanj v treh različnih predavalnicah! Vabljeni! 


Designed by Freepik
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Preprost blagajniški program za poslovanje z gotovino (davčna blagajna). Predstavitev Saopnet POS-a
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih