Bomo v prihodnosti res plačevali le on-line in mobilno? 24. 5. 2019

Bomo v prihodnosti res plačevali le on-line in mobilno?

Nova direktiva spreminja način plačevanja 

Direktiva PSD2 razširja obseg plačilnih storitev in njihovih ponudnikov, jasneje opredeljuje izjeme od teh pravil, izboljšuje sodelovanje in izmenjavo informacij med organi ter uvaja strožje varnostne zahteve za elektronska plačila. Direktiva spreminja način plačevanja, ki postaja vse bolj on-line in mobilno. 

Zaradi tehnoloških novosti in po­sledičnega razvoja novih poslovnih modelov so se v številnih gospodarskih dejavnostih donedavni poslovni modeli spreme­nili ali celo umaknili, s trga pa so celo izginila prej uspešna podjetja (npr. Kodak).  Obenem pa se vedno bolj uveljavljajo novi ponudniki storitev (npr. Netflix, Amazon, Uber, AirBnB, Sales­force), ki svoj prodor gradijo s pomočjo upravljanja podatkov o uporabnikih preko t. i. programskih vtičnikov (API), s katerimi so poslovnim partnerjem ponudili vmesnike za ra­zvoj in priključitev aplikacij za uporabnike. Na ta način ustvarja­jo nove, za uporabnike privlačne storitve.
 

Plačevanje postaja vse bolj on-line in mobilno.    

Prelomne novosti so v Evropski uniji pred vrati tudi v dejavnosti finančnih storitev. Na področju plačevanja, ki postaja vedno bolj on-line in mobilno, se krepko povečujeta število in delež elektronskih transakcij. Tehnološkim novostim in z njimi povezanim poslov­nim priložnostim se je v tej dejavnosti pridružila ločnica, uvedba prenovljene direktive o plačilnih storitvah - PSD2, s katero naj bi po predvideni uvedbi leta 2018 še znižali tarife plačilnih storitev, bolje zaščitili kupce in ustvarili regulatorne pogoje za uvedbo digitalnih sprememb, ki so deloma že, še bolj pa bodo preoblikovale panogo finančnih storitev, a tudi druga področja poslo­vanja s trženjem na čelu.
  

Kupci so postavljeni v središče digitalnih tehnologij

Ključen je tržni boj za bližino uporabnika. To je boj z vi­sokimi vložki. Po predvidevanjih neka­terih analitskih hiš je na petih glavnih področjih t. i. retail poslovanja (potro­šniško financiranje, hipoteke, posojila malim in srednjim podjetjem, retail plačila in upravljanje premoženja) do leta 2025 na udaru več kot 40 odstot­kov bančnih prihodkov in od 20 do 60 odstotkov dobička.
 

mag. Matija Vojsk, MBA
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih