Bomo v prihodnosti res plačevali le on-line in mobilno? 24. 5. 2017

Bomo v prihodnosti res plačevali le on-line in mobilno?

Nova direktiva spreminja način plačevanja 

Prenovljena direktiva PSD2 razširja obseg plačilnih storitev in njihovih ponudnikov, jasneje opredeljuje izjeme od teh pravil, izboljšuje sodelovanje in izmenjavo informacij med organi ter uvaja strožje varnostne zahteve za elektronska plačila. Direktiva spreminja način plačevanja, ki postaja vse bolj on-line in mobilno. 

Zaradi tehnoloških novosti in po­sledičnega razvoja novih poslovnih modelov so se v številnih gospodarskih dejavnostih donedavni poslovni modeli spreme­nili ali celo umaknili, s trga pa so celo izginila prej uspešna podjetja (npr. Kodak).  Obenem pa se vedno bolj uveljavljajo novi ponudniki storitev (npr. Netflix, Amazon, Uber, AirBnB, Sales­force), ki svoj prodor gradijo s pomočjo upravljanja podatkov o uporabnikih preko t. i. programskih vtičnikov (API), s katerimi so poslovnim partnerjem ponudili vmesnike za ra­zvoj in priključitev aplikacij za uporabnike. Na ta način ustvarja­jo nove, za uporabnike privlačne storitve.
 

Plačevanje postaja vse bolj on-line in mobilno.    

Prelomne novosti so v Evropski uniji pred vrati tudi v dejavnosti finančnih storitev. Na področju plačevanja, ki postaja vedno bolj on-line in mobilno, se krepko povečujeta število in delež elektronskih transakcij. Tehnološkim novostim in z njimi povezanim poslov­nim priložnostim se je v tej dejavnosti pridružila ločnica, uvedba prenovljene direktive o plačilnih storitvah - PSD2, s katero naj bi po predvideni uvedbi leta 2018 še znižali tarife plačilnih storitev, bolje zaščitili kupce in ustvarili regulatorne pogoje za uvedbo digitalnih sprememb, ki so deloma že, še bolj pa bodo preoblikovale panogo finančnih storitev, a tudi druga področja poslo­vanja s trženjem na čelu.
 
Banke bomo morale omogočiti dostop licenciranim ponudnikom  Pomembna novost bo, da bodo banke primorane omogočiti dostop do podat­kov na računih komitentov licencira­nim ponudnikom storitev (TPP – third party providers). EBA v ta namen pripravlja tehnične standarde. Pooblaščeni TPP bodo dveh vrst: AISP (Account Information Service Providers) bodo razpolagali s podatki o računih in bodo lahko posredovali (in tržili) informacije in storitve na podlagi le-teh, PISP (Ac­count Information Service Providers) pa bodo na zahtevo plačnikov lahko (brez vnaprejšnje odobritve banke) iz­vajali plačila z računov, tudi pri drugih izvajalcih plačilnih storitev. Predvsem za banke to pomeni poslovni izziv, a tudi možnost sklepanja novih partnerstev.
 
Spremembe bodo velike in bodo ime­le posledice tako za kupce kot tudi za banke in druge ponudnike finančnih storitev, ponudnike blaga in storitev za končne potrošnike, kot tudi za ponudnike storitev na medpodjetni­škem trgu. Po neka­terih ocenah naj bi PISP plačevanje do leta 2020 zasedlo že šestino vseh on-line retail plačil (ne nepomembno na evropskem trgu z več kot 110 milijar­dami negotovinskih transakcij in prek 280 trilijonov evrov vrednosti).
 

Kupci so postavljeni v središče digitalnih tehnologij

Ključen bo tržni boj za bližino uporabnika. To bo boj z vi­sokimi vložki. Po predvidevanjih neka­terih analitskih hiš je na petih glavnih področjih t. i. retail poslovanja (potro­šniško financiranje, hipoteke, posojila malim in srednjim podjetjem, retail plačila in upravljanje premoženja) do leta 2025 na udaru več kot 40 odstot­kov bančnih prihodkov in od 20 do 60 odstotkov dobička.
 

O tem bo govora tudi na konferenci Novi izzivi v dejavnosti finančnih storitev, ki bo na Brdu pri Kranju 13. junija letos.  Namen konference je vsestransko osvetliti strateške posledice digitalizacije plačevanja in kaj ta pomeni za našo digitalno ekonomijo. 

Vljudno vabljeni!

mag. Matija Vojsk, MBA
vodja Programskega odbora Konference
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Preprost blagajniški program za poslovanje z gotovino (davčna blagajna). Predstavitev Saopnet POS-a
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih