Past napredovanja: Zakaj odlični specialisti niso nujno odlični vodje? 11. 5. 2017

Past napredovanja: Zakaj odlični specialisti niso nujno odlični vodje?
Mnogokrat so odlični specialisti (tudi odlični računovodje) nekoliko manj vešči pri nalogah vodenja. Nekateri vodenja sploh ne marajo, pa vseeno sprejmejo položaj vodje. Sprejeti tak položaj lahko pomeni višjo plačo in boljši status, včasih pa vodenje enostavno pripada izkušenemu sodelavcu. A bodite pozorni, hitro se lahko ujamete v »past napredovanja«!
  

Kako je Anja postala dober vodja? 

Poglejmo zgodbo Anje, ki smo jo srečali, ker je iskala pomoč pri vodenju. Želela je, da bi jo njeni sodelavci cenili tudi sedaj, ko je postala direktorica sektorja financ v srednje velikem podjetju. »Želim si, da bi me sodelavci poslušali tudi sedaj, ko sem direktorica. Jaz se nisem nič spremenila, oni pa mi vsak dan nasprotujejo, me sprašujejo stvari, ki jih znajo opraviti sami in iščejo »dlako v jajcu«. Vedno sem jim na voljo. Dajem jim natančna navodila in spremljam njihovo delo. Ne vem, kaj naj naredim?!«Anja je primer odlične strokovnjakinje, specialistke, ki je napredovala zaradi dobrih rezultatov pri delu. Vedno je bila osredotočena, vestna in natančna. Znala je dobro argumentirati svoje odločitve. Bila je kritična in odločna ženska. Generalni direktor je cenil njeno odločnost, samozavest in strokovnost. Predstavil ji je napredovanje, ki ga je sprejela. Menila je, da se bo znašla, saj ima dobre odnose s sodelavci, pa je vseeno naletela na težave. Bila je samozavestna pri argumentiranju svojega dela. Generalni direktor pa ni vedel, da redko sodeluje z drugimi in da delo najraje stori sama. Tudi ni vedel, da njena odločnost zasije le, ko ima stvari pod kontrolo, njena negotovost in zadrega pa igrata pomembno vlogo, če jo »ujameš nepripravljeno«. Anja se je ujela v past napredovanja.
  

Vodenje je umetnost 

Znani ameriški politik Dwight Eisenhower je dejal: »Vodenje je umetnost, pripraviti nekoga, da naredi to, kar potrebujemo, ker sam tako hoče.« Njegova izjava kaže na eno izmed glavnih lastnosti, ki jo more imeti vodja in se kaže v večini definicij vodenja - sposobnost motiviranja ljudi.Vodenje je motiviranje oziroma spodbujanje ljudi, da napravijo delo  in nalogre najbolje kot lahko in da so usmerjeni k cilju. Vodje poiščite med tistimi sodelavci, ki bodo imeli ustrezne rezultate (ne nujno najboljše) in bodo imeli naravni dar za organiziranje in vodenje. Razmišljajte s svojo glavo in opazujte:
  1. Ali se ob njih človek sprosti in začuti delovno energijo, vnemo in motivacijo?
  2. Ali so komunikacijsko spretni in veliko sprašujejo, povzemajo ter mehko usmerjajo »vodo na svoj mlin«? Ali so odločni in govorijo iz sebe: »jaz mislim«, »jaz menim«, »jaz želim«…?
  3. Ali stopijo v ospredje in organizirajo npr. kuhanje kave, skupno kosilo, razdelijo naloge in vztrajajo pri njihovi izpeljavi? Ali se ljudje z njimi strinjajo in jih podprejo?
  4. Ali se ljudje k njim obračajo po nasvet, ti pa bolj kot svetujejo poslušajo? Ali imajo ti ljudje radi ljudi in poznajo vse svoje sodelavce in njihove osebne zgodbe?


Tako boste izbrali vodje, ki bodo kazali štiri pomembne lastnosti odličnih voditeljev:

1. Kazali bodo strast do dela. Dobri vodje izkazujejo strast do tega kar počnejo ter do tega, kar počne njihovo podjetje. Njihovo navdušenje motivira zaposlene, tako da so bolj predani organizaciji ter pri svojem delu bolj učinkoviti in produktivni.  Anji smo pomagali na glas spregovoriti o tem, kaj jo pri delu v njenem podjetju veseli, izpolnjuje in zadovoljuje. Drugi so ji sledili.
 
2. Komunikacija: Uspešen vodja mora poleg tehničnih spretnosti, razviti tudi dobre medosebne in komunikacijske spretnosti ter spretnosti delitve dela. Vedeti mora, kako učinkovito komunicirati s svojimi zaposlenimi ter jih sprotno obveščati o novih informacijah. Pri tem je pozoren, da dovoljuje svojim zaposlenim izražanje svojega mnenja ter jih vključuje v procese odločanja. Anji smo pomagali razumeti kako pomembna so čustva na delovnem mestu in da vodenje predstavlja 70 % »leadershipa« in 30 % »krmiljenja procesov«.
 
3. Odločnost: Velik del nalog, ki jih vključuje vodenje, zahteva hitro odločanje, te odločitve pa morajo biti logične in pravilne. Vodja mora znati dobro ter hitro premisliti o različnih vidikih, ki lahko vplivajo na odločitev.Vodenje je torej pojem, ki ga ni lahko definirati, saj lahko za različne ljudi nosi različen pomen. Kljub temu pa se je pomembno zavedati, da je dobro vodenje tisto, ki ima velik vpliv na uspešnost organizacije in njenih zaposlenih. Anja z odločnostjo ni imela težav, šibkost je bila v njeni samopodobi. Podprli smo jo pri krepitvi realne in pozitivne samopodobe.
  
4. Predanost zaposlenim: Dober vodja razume, da uspeh ni mogoč brez dela in pomoči zaposlenih. Poskrbeti mora, da delo porazdeli med zaposlene, jim omogoča, da sprejemajo odločitve ter  jih vključi tudi v načrtovanje projektov. Prav tako mora zagotoviti, da so vsi zaposleni obravnavani enako. Anjo smo spodbujali, da bi vlagala v medosebne odnose s svojimi sodelavci, jih bolje spoznala in se jim še bolj približala. Spoznala je, da je vodenje njej nekoliko tuje in se raje ukvarja s strateškimi financami.

V podjetju so imeli posluh in so ji omogočili, da se je ukvarjala s svojim strokovnim področjem, njena namestnica pa je postala operativna vodja tima, ki je skrbela za odnose. Skupaj sta postali odličen vodstveni par. V podjetju so se izognili pasti napredovanja in sklenili kompromis. Še bolje pa je, da svoje strokovnjake ustrezno nagradite in jih spodbujate s strokovnimi izzivi, vodje pa poiščete med tistimi, ki so dobri pri delu z ljudmi.

Jan Kovačič, univ. dipl. psih. in Martina Škoberne, dipl. psih. (UN)

Taktika plus, d.o.o.
jan.kovacic@taktika-plus.si

Tel: 01 42 14 400

ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Preprost blagajniški program za poslovanje z gotovino (davčna blagajna). Predstavitev Saopnet POS-a
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih