Objavljena nova direktiva o plačilnih storitvah (PSD2)

Objavljena nova direktiva o plačilnih storitvah (PSD2)
V Uradnem listu EU je bila 23. decembra 2015 objavljena Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (v nadaljevanju: PSD2), ki bo pričela veljati 13. januarja 2016. 

PSD2 posodablja in dopolnjuje obstoječa pravila EU, ki so bila uvedena z Direktivo 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (v nadaljevanju: PSD). PSD2 tako razširja obseg plačilnih storitev in njihovih ponudnikov, jasneje opredeljuje izjeme od teh pravil, izboljšuje sodelovanje in izmenjavo informacij med organi ter uvaja strožje varnostne zahteve za elektronska plačila. Glavni cilji PSD2 pa so prispevati k izboljšanju integracije in učinkovitosti evropskega trga plačil, izboljšati varnost plačil, zaščito potrošnikov in enotnost pogojev delovanja ponudnikov plačilnih storitev ter spodbujati cenovno ugodnost plačil. 

S PSD2 bodo predmet urejanja tudi nove plačilne storitve (storitve odreditve plačil in storitve zagotavljanja informacij o računih) in njihovi ponudniki (t. i. tretji ponudniki storitev), ki bodo morali spoštovati enaka pravila delovanja kot obstoječi ponudniki plačilnih storitev. Ob tem lahko, v skladu s PSD2, tretji ponudniki storitev, ki že delujejo na trgu, še naprej opravljajo zadevne plačilne storitve (k ohranitvi tega stanja so zavezane tudi države članice), po prenosu PSD2 v nacionalno zakonodajo pa bodo morali pridobiti dovoljenje za opravljanje teh storitev. 

Države članice morajo sprejeti in objaviti predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred 13. januarjem 2018, ob tem pa morajo v vmesnem času upoštevati pravila obstoječe PSD. Ne glede na to pa države članice ne smejo sprejeti dodatnih ukrepov, ki bi bili v nasprotju z določbami PSD2. Dodatna pojasnila v zvezi s PSD2 je objavila tudi Evropska komisija na svoji spletni strani. 

Vir: Banka Slovenije

ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih